Jana Stárková | Palachův odkaz napříč Evropou i časem

Dnešním vysíláním zakončíme sérii magazínů Rádia Dráťák, věnovanou osobnosti Jana Palacha, jeho činu a významu i dnes po 50 letech. Tentokrát se zaměříme na onu historicky významnou událost „zvenčí“, a sice očima historičky Jany Stárkové, v současnosti působící na Vídeňském Wiesenthalově ústavu pro výzkum holocaustu.

On demand | Rádio Dráťák | 18.2.2019

Rádio Dráťák Magazín

18.2.2019 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Společně se podíváme na to, jak Palachův odkaz zapůsobil nejen u nás v Rakousku, ale i v dalších evropských státech a jak důležitou roli sehrál na úplném konci 80. let, v době, kdy jen málokdo mohl tušit, co se odehraje v listopadu téhož roku. Rozhovor s Janou Stárkovou pro Vás pořídila Pavla Rašnerová.

Ausstellung Jan Palach 69 Jana Stárková Starek

orf | pavla rašnerová

Historička Jana Stárková, leden 2019

Tichým pochodem vídeňskými ulicemi

Dopad sebeupálení Jana Palacha byl značný i za hranicemi tehdejšího Československa. I tam lidé v napětí sledovali další politický vývoj. I když se Palachovi zrovna v té době již nepodařilo vyburcovat národ k boji proti přicházející normalizaci, na jeho čin se nikdy nezapomnělo. I Jana Stárková vzpomíná na jednu z vídeňských demonstrací, věnovanou památce mladého bojovníka za svobodu: „10 let po sebeupálení Jana Palacha jsem patřila k těm lidem, kteří zde iniciovali demonstraci. Jmenovalo se to Ein schweiger Marsch durch Wien a pamatuji se, že jsme od různých rakouských přátel dostali pochodně a šli jsme od opery až na druhou stranu Zum Graben a tam se četly různé projevy.“

Dopad Palachova činu za hranicemi Československa

Existovaly ale i další evropské státy, které citelně zasáhly politické změny uvnitř Československa. Tam začaly postupně vznikat nejen památníky k uctění Jana Palacha, ale byly po něm pojmenovávány jak ulice, tak náměstí. „Především v Itálii, částečně taky ve Francii a Španělsku byl zájem o vývoj v Československu velmi silný. Zatímco v Rakousku okupace Československa přispěla k tomu, aby se zde posléze začala rozpadat Rakouská komunistická strana, tak v Itálii došlo k přelomu tak podobně jako ve Francii a Španělsku. Došlo k vývoji tzv. eurokomunistických stran a tyto zastávaly samozřejmě úplně jiný názor než komunistické strany, které úzce desetiletí spolupracovaly se Sovětským svazem,“ vypráví historička Jana Stárková.

Ausstellung Jan Palach 69

orf | pavla rašnerová

Vliv z Vídně na pražské demonstranty | 1989

Historička Jana Stárková je spoluzakladatelka Mezinárodní helsinské federace pro lidská práva ve Vídni. Velmi dobře si vzpomíná na pohnuté týdny po lednu 1989 a také před ním. Její čeští kolegové z helsinského výboru tenkrát uspořádali demonstraci k výročí Palachova sebeupálení, za což byli následně perzekvováni. O tom všem Stárková spolu s ostatními z federace publikovali četné zprávy: „V tom období, kdy se právě ve Vídni konala konference pro spolupráci a bezpečnost v Evropě a v rámci této konference, samozřejmě když došly zprávy o tom, jak se zachází s demonstranty, kteří prakticky od 15. do 19. ledna 1989 protestovali proti bezpráví, proti porušování lidských práv, tak toto mělo velmi silnou odezvu ve Vídni v rámci této konference. Jistě to taky přispělo k tomu, že při některých rozsudcích jako u toho, který dostal Václav Havel, totiž devítiměsíční trest vězení, tak to potom bylo o něco sníženo, na osm měsíců a méně těžká skupina vězení a několik dalších lidí bylo potom trochu dříve propuštěno.“

Ausstellung Jan Palach 69

orf | pavla rašnerová

Solidarita s Československem

Konec jedné éry sice nastal, ale ne všichni se smířili či dokázali smířit s násilným potlačením pražského jara. Dnes si povídáme s historičkou, také publicistkou a překladatelkou Janou Stárkovou, která politické dění v Československu nejenže aktivně sledovala, ale také se zapojovala do různých iniciativ či je sama vedla - s cílem poukázat na nelidskosti páchané komunistickou diktaturou: „Západní Evropa a i neutrální Rakousko reagovalo. Nezapomínalo totiž na ty postuláty pražského jara, a proto bylo možné, aby například v Rakousku se potom utvořily iniciativy, například právě výbor Solidarita s Československem, které působilo až do roku 1989. Také tito lidé nezapomínali na čin Jana Palacha. V tom smyslu to bylo taky pro uvědomění národa při vší té katastrofě zvané normalizace velmi důležité, aby neztráceli naději, že jednoho dne ten režim padne.“

Ausstellung Jan Palach 69 Jana Stárková Starek

orf | pavla rašnerová

Následovatelé Jana Palacha

V lednu jsme vzpomínali na Jana Palacha a již příští pondělí nás čeká další výročí, a sice Jana Zajíce, který se po Palachově vzoru sebeupálil 25. února 1969. Toto jsou ale pouze dvě jména. Do konce dubna 1969 se v Československu snažilo následovat jejich cestu a odhodlání dalších 26 osob. Všichni se k tomuto činu uchýlili z jednoho prostého, ale zároveň toho nejzákladnějšího důvodu: za boj a víru v lidskost, svobodu a samotný život. Z hlediska dnešní doby, po uplynutí půl století – jak velkou váhu a dopad může mít odkaz Jana Palacha v současnosti? I na to jsme se zeptali Jany Stárkové:

„Samozřejmě by bylo jistě nevhodné používat jenom slova, která jsou velmi velká, ale nedotknou se toho deseti-, dvanáctiletého člověka ve škole, kterému se to možná někdo snaží vysvětlit, nýbrž je asi nutné to transportovat to taky do současnosti v naději, že se nedožijeme takové situace, kde znovu dvacetiletí, jednadvacetiletí mladí lidé dojdou k závěru, že jenom takovým činem v inspiraci buddhistických mnichů je nutno zakončit svůj vlastní život, aby ta pochodeň zapálila něco, co už téměř přestalo doutnat.“

Ausstellung Jan Palach 69 Jan Zajíc

orf | pavla rašnerová

Jan Zajíc

Tip na televizní příspěvek „50 let od úmrtí Jana Palacha"
On demand | České Ozvěny | Slovenské Ozveny | 10.2.2019

Pokud byste se o bojovníku Janu Palachovi rádi dozvěděli více, můžete navštívit webové stránky multimediálního projektu Univerzity Karlovy janpalach.cz nebo podniknout návštěvu výstavy na Ústavu slavistiky Vídeňské univerzity. Více informací najdete na tschechischeszentrum.at.

Tématickou sérii o mladém studentovi a jeho sebeobětování se pro Vás připravila Pavla Rašnerová. Magazín Rádio Dráťák s rozhovorem s historičkou Janou Stárkovou si můžete naladit dnes na Radiu Burgenland od 21:10 hod. Vysíláním Vás provede Tereza Chaloupková.

Ausstellung Jan Palach 69 Jana Stárková Starek Mojmír Jeřábek

orf | pavla rašnerová

Jana Stárková a Mojmír Jeřábek

Artikel auf Deutsch | 18.02.2019 | Radio Dráťák | Jana Starek | Palachs Nachlass quer durch Europa und die Zeit

Linky