Napredek se je ponekod ustavil

Evropska komisija je objavila poročilo o enakosti med spoloma, ki kaže, da se je napredek na določenih področjih zaustavil. Ženske še vedno prevzemajo večji del obveznosti oskrbe v družinah, razlika v plačah med spoloma se že leta ne zmanjšuje več in znaša 16 odstotkov, nasilje nad ženskami pa še vedno ni odpravljeno, sporočajo iz Bruslja.

„Napredek na terenu počasen“

Enakost spolov je ena od glavnih prednostnih nalog komisije, vendar je napredek na terenu še vedno počasen," je ob mednarodnem dnevu žensk dejal prvi podpredsednik komisije Frans Timmermans. Po njegovih besedah je treba sprejeti zakonodajo o usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja, ki jo je predložila komisija, pristopiti h konvenciji Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami, t. i. istanbulski konvenciji, in izvajati že sprejete politike za odpravo razlik v plačah med spoloma in za odpravo nasilja nad ženskami.

Glede na objavljeno poročilo o enakosti med spoloma so Evropejke bolje izobražene kot moški. V letu 2016 je 44 odstotkov žensk, starih med 30 in 34 let, imelo univerzitetno izobrazbo, pri moških pa je ta odstotek znašal 34 odstotkov. Kljub temu še vedno niso ustrezno zastopane na mestih odločanja v podjetjih, v EU pa še vedno zaslužijo v povprečju 16 odstotkov manj kot moški.

Ženske prav tako niso ustrezno zastopane v politiki. V šestih državah, in sicer v Grčiji, na Hrvaškem, Cipru, v Latviji, na Madžarskem in Malti, zasedajo ženske manj kot 20 odstotkov poslanskih mest. Razlika med spoloma pri zaposlovanju se v zadnjih nekaj letih ne zmanjšuje več in ostaja na 11 odstotnih točkah. Obenem ni opaziti konkretnega napredka manj uspešnih držav članic pri približevanju uspešnejšim državam članicam.

Mednarodni dan žensk neenakost EU Timmermans
sta.si

Vsaka tretja ženska doživela nasilje

Nasilje nad ženskami še vedno ni odpravljeno: vsaka tretja ženska v Evropi je po dopolnjenem 15. letu starosti doživela fizično in/ali spolno nasilje. 55 odstotkov žensk v EU pa je bilo žrtev spolnega nadlegovanja.

V tehničnem sektorju bo do leta 2020 ustvarjenih 500.000 novih delovnih mest. Lahko pa se zgodi, da bodo Evropejke zamudile priložnosti, ki jih ta prinašajo, kar bo v škodo tudi evropskemu gospodarstvu. Udeležba žensk na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij in v digitalnem sektorju se v zadnjih letih ni občutno izboljšala. Komisija je danes objavila dodatno študijo o ženskah v digitalni dobi, iz katere izhaja, da bi ženske z večjo udeležbo na digitalnih delovnih mestih v EU prispevale k letni rasti BDP v višini 16 milijard evrov.

Vendar le 24,9 odstotka žensk v visokošolskem izobraževanju diplomira na področjih, povezanih s tehnološkimi poklici. Kar se tiče podjetništva na področju tehnologije, imajo zagonska podjetja v lasti žensk boljše obete za uspeh. Vendar študija kaže, da le 14,8 odstotka zagonskih podjetij ustanovijo ženske.

Komisija je v četrtek za večjo udeležbo žensk v digitalnem sektorju predstavila načrte za spodbujanje vzornic na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij, rušenje stereotipov, spodbujanje digitalnih znanj, spretnosti in izobraževanja ter zavzemanje za večje število žensk v podjetništvu. Pobuda za ženske v digitalni dobi se bo izvajala v letih 2018 in 2019.