Novoseoci vježbaju komediju „Tri oci“

Kazališna grupa Novoga Sela je počela vježbati svoj ljetošnji igrokaz. Ansambl pod peljanjem Margite Huber-Roth i Branka Kornfeinda će zadnji vikend u aprilu po prvi put kazati komediju cogrštofske autorice Ane Šoretić „Tri oci“.

Za ov kusić, u čijem centru stoju tri neoženjeni muži, ki nenadijano nastanu oci maloga diteta, su se odlučili po dužem premišljavanju.

Novo Selo igrokaz 2017. Nikad mira va stanu
ORF
Dvorana i pozornica u Novom Selu

Termini predstavov
Kazališna grupa Novoga Sela će imati premijeru 27. aprila i po tom još dvi daljnje predstave isti vikend.

Ana Šoretić je kusić napisala 1989. ljeta za kazališnu grupu Cogrštof. Prikazivali su ga i Gerištofci 2009. pak i Pinkovčani 1998. ljeta.

Lani su Novoseoci prikazali komediju „Nikad mira va stanu“.

Kusić je adaptiran zbog manjkanja glumcev

Ljetos je situacija takova, da imaju poteškoć s glumci u Novom Selu. Tri glumci su otpovidali zbog zdravstvenih i privatnih uzrokov, razlaže Branko Kornfeind. Zbog toga su morali kusić - po dogovoru s autoricom Anom Šoretić - adaptirati.

Naravno da ćedu i ljetos opet tamburaši pratiti zbivanje na pozornici. Predvidjene su predjelane narodne jačke i šlageri, ovako Branko Kornfeind dalje.