3. Gradišćanska gala u Šopronu

U kulturnom centru Ferenca Liszta u Šopronu su subotu Hrvati u Ugarskoj priredili 3. Gradišćansku galu. Nastupile su različne hrvatske folklorne grupe, tamburaši i zbori iz Koljnofa, Šoprona, Kemlje, Unde i iz Narde. Pozvali su si i KUD Prigorec iz Markuševca u Hrvatskoj.

Štefan „Pišti“ Kolosar, predsjednik hrvatske samouprave jursko-mošonsko-šopronske županije je rekao, da je jako zadovoljan s odzivom na priredbu. Došlo je i čuda Ugrov, ki su zainteresirani na hrvatskom folkloru. Folklor da je još svenek jako važan za mladinu, da se vežu uz hrvatsku kulturu, je rekao Kolosar.

3. Gradišćanska gala u Šopronu, Pišti Štefan Kolosar
ORF
Pišti Kolosar iz Unde je bio med organizatori gale

U juniju ćedu u Šopronu opet prirediti Hrvatske dane, i to od 22. do 24. junija. A u Undi planiraju 23. junija priredbu „Folklor bez granic“.

Nastupili su

• Folkloraši OŠ Mihovil Naković
• Koljnofsko kolo i tamburaši
• Tamburaši Starci iz Šoprona
• KUD Konoplje iz Kemlje
• KUD Veseli Gradišćanci iz Unde
• Tamburaši iz Narde
• Pjevački zbor iz Narde

Galu su organizirala različna društva

Organizatori Gradišćanske gale su bili Društvo Gradišćanskih Hrvatov u Ugarskoj (DGHU), Hrvatska samouprava, Jursko-mošonsko-šopronske županije, Hrvatska samouprava Šoprona i Šopronsko hrvatsko kulturno društvo.

3. Gradišćanska gala u Šopronu
ORF
Pri 3. Gradišćanskoj gali su nastupila različna hrvatska društva iz okolice...
3. Gradišćanska gala u Šopronu
ORF
...u velikoj dvorani Ferenca Liszta u Šopronu

Televizijski prinos predvidjamo za Dobar dan Hrvati 11. marca 2018.