Medijska konferencija FUEN-a

Medijska situacija narodnih grup je stala u centru prve medijske konferencije u Berlinu, ku je nedavno priredila Federalistička unija europskih narodnih grup. Kih 60 predstavnikov i zastupnikov narodnih grup je raspravljalo o strategija za jaču medijsku prezentnost manjin kot i za pomriženje ovih.

Gradišćanske Hrvate je zastupala Gabriela Novak-Karall od Hrvatskoga centra. Mediji su važni za čuvanje i širenje etničkoga identiteta manjincev, je izjavio predsjednik FUEN-a Lorant Vincze, zbog toga je potribno podupiranje kvalitativnoga žurnalizma.

Novi mediji pružaju brojne mogućnosti, ali istotako su izazov za manjince, tako Lorant dalje, ki kani upeljati konferenciju u svakoljetni program FUEN-a.

FUEN je pokretač europske inicijative gradjanov Minority SafePack, u koj su dosada nabrali oko 600.000 potpisov za čuvanje manjin. Manjine i europska gradjanska inicijativa Minority SafePack su čer četvrtak bile glavna tema u radio emisiji „Točno u jednoj“ na valu Ö1.

Link: