Skijaški dan osnovnih školarov

Školari osnovne škole Pinkovac su se bili petak na Wechselu skijati i to u Mönichkirchenu. Svega skupa je 20 dice sa svojom učiteljicom i s direktorom bilo na ovom školskom izletu u Dolnjoj Austriji. Skijaški dan za osnovnu školu priredjuju na temelju nastavnoga plana.

Kot je rekao direktora Robert Vuković nastavni plan za tjelovježbanje predvidja, neka se školari nauču i alpinski šport. Zbog toga su se u školskom forumu pred šestimi ljeti dogovorili, da ćedu se školari svako ljeto doziti na skijaški dan.

Pinkovac skijaški dan škola
ORF

Polovica dice da i po ovom školskom skijaškom danu ide sa svojimi roditelji na skijanje, je rekao direktor Vuković.

Pinkovac skijaški dan škola
ORF

Mönichkirchen školam nudi posebne uvjete i cijene. Svako ljeto oko 4.000 školarov iz Dolnje Austrije, Beča i Gradišća dojde na dan skijanja u Mönichkirchen ki je povezan sa skijaškim mjestom Mariensee.

Pinkovac skijaški dan škola
ORF
Pinkovac skijaški dan škola
ORF

I druge škole idu u Mönichkirchen

Školari Osnovne škole Kalištrof i prvoga razreda Dvojezične nove sridnje škole Veliki Borištof su pred ljeto dan bili na prvom skupnom danu skijanja u Mönichkirchenu na Wechselu. Kalištrofci su lani po prvi put bili na ovakovom izletu.