klapa Šari iz Stinjakov

Muzika 21.10.– 13:18

7. Festival klapov u Novom Selu

U Novom Selu je Hrvatsko kulturno društvo (HKD) subotu održalo sedmi festival klapov. Ljetos je sudjelivalo sedam vokalnih ansamblov iz Gradišća, Štajerske, Slovačke i Ugarske. Pred oko 200 gostov je nastupilo 67 akterov. već …

Karl Knor

Povijest 21.10.– 16:22

Crikva i fara Nova Gora svečuju jubileje

U Novoj Gori su svečevali nedilju žetvenu zahvalnicu s posebnim naglaskom na dva jubileje fare. Vjerniki se nisu samo zahvalili za dobru urodju nego i spomenuli utemeljenja fare i izgradnje crikve. Farska crikva u današnjem obliku je uzidana 1888. ljeta, ada pred 130 ljet. već …

BMKE 50 OHO

Narodne grupe 21.10.2018 19:00

50 ljet Društvo Ugrov u Gradišću

Izložba Waltera Novotnyja

Umjetnost 20.10.2018 14:42

Walter Novotny izlaže u Cindrofu

Bezirksgericht Neusiedl eröffnet

Kronika 20.10.2018 14:04

Kotarski sud u Niuzlju obnovljen i otvoren

Wörterbuch UMIZ

Dičje knjige 20.10.2018 13:55

UMIZ izdao trojezične rječnike za dicu

Astrid Meyer

Zdravlje 19.10.2018 18:38

Nova vračiteljska direktorica u bolnici u Borti

zemaljska vlada Željezno

Kultura 19.10.2018 18:13

Kulturni izvještaj Gradišća za 2017.

Cimitor za živine u Pandrofu

Kronika 19.10.2018 17:55

Pandrof ima vlašći cimitor za živine

Leila Višnjić i Astrid Eisenkopf

Politika 19.10.2018 16:23

Kritika na nižem zaslušku žen

Margit Marković

Školstvo 19.10.2018 13:05

Umrla direktorica OŠ Cindrof