gradilišće autoputa kod Koljnofa

Promet 16.02.– 14:49

Koljnof pozdravlja gradnju autoputa

Jur ljeta dugo se je govorilo o tom, sada je fiks: kod Šoprona će dojti autoput. Peljat će od austrijanske granice kod Klimpuha, prik Šoprona do Jure, zvećega uz postojeću saveznu cestu. Koljnof, po čijem hataru će ov autoput isto peljati, pozdravlja gradnju. već …

Izložba Otto Wagner u hrvatskom veleposlanstvu

Izložba 16.02.– 12:51

„Otto Wagner i Hrvatska“ u Kotarskom muzeju

U Kotarskom muzeju Landstraße u Beču su čer petak otvorili posebnu izložbu s naslovom „Otto Wagner i Hrvatska“. Na 15 panelov je nimškimi i hrvatskimi teksti i mnogimi slikami dokumentiran Wagnerov uticaj na hrvatsku arhitekturu. već …

Kuga Veliki Borištof

Televizijski program 16.02.2019 13:04

Ö-Bild o Kugi na programu 3-sat

Izložba o ljubavi u Željeznu

Kultura 15.02.2019 18:09

Izložba o ljubavi u Zemaljskom muzeju

Manfred Kölly

Promet 15.02.2019 17:58

Kölly potribuje mjere protiv larme

Skulpture Franca Koosza

Umjetnost 15.02.2019 13:48

Novi park skulpturov u Dolnjoj Pulji

Nogometni kempi SC-a Frakanava u Vrsaru

Šport 15.02.2019 12:43

SC Frakanava se vježba u Istri

Bolnica Borta

Zdravlje 14.02.2019 18:44

Otvorene sve štacije u bolnici Borta

Cannabis raslina

Zdravlje 14.02.2019 18:36

Plantaža konoplja u Velikom Borištofu

David Pichler

Tenis 14.02.2019 16:42

Pichler u semifinalu naticanja parov u Koruškoj

Nogometna zajednic Hrvati Rovinj

Nogomet 14.02.2019 13:49

Nogometna zajednica Hrvati u Rovinju