Rozlomená doba | Stoleté výročí rozpadu Rakouska-Uherska v umění

Jedinečný projekt mapující moderní výtvarnou kulturu v zemích, které vznikly po rozpadu Rakouska-Uherska, chystá Muzeum umění Olomouc společně s dalšími zeměmi.

Rok 1918 přinesl zásadní zlom v uspořádání střední Evropy. Rozpad Rakouska-Uherska a vznik nových státních útvarů se podstatně dotkl vnějšího i vnitřního života jeho obyvatel a odrazil se také ve výtvarném umění: ovlivnil komunikaci umělců, zasáhl do jejich lidských a politických postojů, podílel se na proměně námětů a zrodu nových přístupů.

Zřejmě největší mezinárodní výstavu výtvarného umění, která reflektuje onen zlomový proces, chystá v České republice Muzeum umění Olomouc společně s galeriemi v Krakově, Bratislavě a Pecsi.

polské malířství: Skarzynski
Muzeum umění Olomouc

Rozlomená doba v Olomouci

Výstava s výstižným názvem Rozlomená doba se zaměří na projevy této dramatické proměny v závěrečném desetiletí Rakouska-Uherska a úvodním desetiletí nástupnických států.

Mezinárodní projekt s názvem „Mezi úzkostí a slastí: zrod soudobého Středoevropana 1908–1928“ mapuje podmínky a specifika vedoucí ke vzniku moderního umění v jednotlivých nástupnických zemích Rakouska-Uherska. Právě na něj navazující výstava Rozlomená doba bude postupně až do roku 2020 představena v České republice, Polsku, Slovensku a Maďarsku.

V muzeu umění v Olomouci se výstava otevře až v září jako součást Evropského roku kulturního dědictví 2018. Bude to poprvé, kdy se ve středoevropském prostoru vedle sebe objeví díla z toho období ze všech čtyř zemí. "Bude to skutečná konfrontace v tom dobrém slova smyslu,“ říká o výstavě ředitel Muzea umění Olomouc Michal Soukup.

Josef Čapek: Fantomas
Muzeum umění Olomouc

Jednotlivé národní kurátory bude „dirigovat“ historik umění Karel Srp mladší, někdejší ředitel Galerie hlavního města Prahy. Výstava zahrne díla od expresionismu z prvních let 20. století přes kubismus a konstruktivismus až po avantgardu dvacátých let. K výstavě vznikne prestižní publikace ve všech čtyřech jazykových mutacích.

Umění napříč střední Evropou

Podle ředitele muzea Michala Soukupa půjde o jedinečnou podívanou, která připomene osmičková výročí: „Výstava představuje sondu do střední Evropy v letech 1908 – 1928. Rozhodli jsme se, že se připojíme právě k těmto osmičkovým výročím něčím podstatným.“

Součástí výstavy budou i ukázky dobových filmů, které ukazují, jak vypadala střední Evropa před a po roce 1918 v jednotlivých nástupnických státech. Muzeum umění Olomouc se na výstavu připravuje téměř tři roky. Oslovilo na sto zapůjčitelů z celé Evropy.

Link

www.muo.cz