Provázanost rakouského a českého ekonomického myšlení | Výstava Duramenti

Znalkyně hospodářských dějin Antonie Doležalová a její přednáška o provázanosti rakouského a českého ekonomického myšlení poodkryla mnohé z historie ekonomického smýšlení a státem řízeného hospodářství v rámci Rakouska-Uherska nebo později Československa, potažmo České republiky.

On demand | Rádio Dráťák | 4.3.2019

Rádio Dráťák Magazín

4.3.2019 | 21:10 | Radio Burgenland Livestream

Působí na institutu ekonomických studií na Karlově univerzitě v Praze, vystudovala filozofii, historii a politickou ekonomii. Přednáší na Cambridge. A do toho stihla zajet do Vídně a vystoupit na přednášce Spolku absolventů českých vysokých škol žijících v Rakousku „Alumni-CZ-Austria“. Řeč je o expertce na hospodářské dějiny, respektive dějiny hospodářské politiky Antonii Doležalové. Ta loni v létě vydala knihu, která jako první mapuje historii českého ekonomického myšlení „A History of Czech Economic Thought“.
A o souvislostech českého ekonomického myšlení a toho rakouského přijela poreferovat do Vídně. Na českém velvyslanectví ve Vídni se pokusila dát přehled o tom, v čem všem Češi ovlivnili Rakušany.

Publikace Antonie Doležalové
tereza chaloupková | orf

V dějinách českého ekonomického myšlení jsou totiž kapitoly a osobnosti, které má smysl připomínat, i když ony samy bojují s naprostým zapomněním. Zejména co se týče pohledu dál do minulosti může český posluchač s potěšením zjistit, že český vliv na vývoj vůbec světového ekonomického myšlení rozhodně nebyl nulový.

Jeden z nejvýznamnějších vlivů v moderní ekonomii zastupuje Rakouská subjektivní škola, která je dneska jednou z vůdčích ekonomických škol ve světovém ekonomickém myšlení. A přímo u jejího zrodu byly i české kořeny. Onou dnes trochu pozapomenutou osobností byl Franz Čuhel.

Franz Čuhel přišel s novým klíčovým konceptem potřeby jako základem ekonomické analýzy. Jeho nejdůležitější publikace „O potřebách“ vyšla v roce 1907. V ní říká, že od té doby, co vznikne potřeba, do té doby než je nasycena, tak právě onen čas či proces mezitím byl měl být předmětem ekonomie.

Antonie Doležalová
tereza chaloupková | orf

Antonie Doležalová

Dalším významným ekonomem, který stojí za zmínku a o kterém docentka Doležalová dlouze mluvila, byl Albín Bráf, který byl prvním českým profesorem ekonomie na obnovené české univerzitě Karlově - Ferdinandově v Praze a přednášel tam jako první ekonomii v češtině. A zároveň byl tím, kdo byl ochoten propojit rámec ekonomického myšlení platného do té doby s hlavní myšlenkou Rakouské subjektivní školy.

Velké téma ekonomky Doležalové je také ekonomická transformace Československa po Sametové revoluci v roce 1989. V této souvislosti zaznělo další jméno, které ve světových ekonomických knihách nezaznívá často, ačkoliv by mohlo. „Máme-li mluvit o nějakém vlivu na československou ekonomickou transformaci po roce 89, tak bychom ji měli hledat u Goldmanna, který vychoval ty generace ekonomů, kteří po roce 89 byli těmi, kdo tu transformaci prováděli,“ uvedla při svém vystoupení na českém velvyslanectví ve Vídni Antonie Doležalová.

Audio | Antonie Doležalová o Josefu Goldmannovi

Antonie Doležalová přednáší na Ústavu hospodářských a sociálních dějin Filosofické fakulty Univerzity Karlovy kurz Ekonomie pro historiky. Garantuje a vede zde semináře z dějin ekonomického myšlení, diskusní seminář z dějin ideologií a přednášky z hospodářských dějin Československa ve 20. století. V posledních letech se intenzivně věnuje problematice filantropie a neziskových organizaci. Hlavní oblastí její vědecké práce jsou témata na hranicích mezi ekonomií a historií.

Bernhard Hering | Výstava Duramenti

Před několika málo lety prolomil restaurátor a autor výstavy Bernhard Hering svůj pohled na materiál, kterému zasvětil svůj život. Používá tradiční restaurátorské metody v nečekaných spojeních s materiály dneška. V Českém centru ve Vídni tak uvidíte pozlacené kousky dřeva, do kterých jsou vepsány termití cestičky. Nebo narovnanou borovicovou kůru. A další nečekané kombinace materiálu, úhlu pohledu, zušlechtění předmětu a kompozice. O některé ze svých nápadů a náhledů na vystavované kousky s námi Bernhard Hering pro Rádio Dráťák magazín podělil.

Duramenti
tereza chaloupkova | orf

Na výstavu Duramenti s osobitými výtvory Bernharda Heringa se můžete zajít podívat do Českého centra ve Vídni, které sídlí na Herrengasse 17, a které bývá otevřené v pracovní dny od desáté do sedmnácté hodiny. Výstava Bernharda Heringa bude zdobit prostory Českého centra ve Vídni až do 7. dubna.

Dnešní díl Rádia Dráťák si můžete pustit od 21:10 na Radiu Burgenland. Interview s Antonií Doležalovou a Bernhardem Heringem připravila Tereza Chaloupková. Pořadem vás provede Pavla Rašnerová.

Link

21.2.2019 | Duramenti | České centrum ve Vídni otevřelo novou výstavu

Pořadatel přednášky Antonie Doležalové | Alumni-CZ-Austria | Spolek absolventů českých vysokých škol žijících v Rakousku