100 ljet Gradišće
ORF
ORF

Povijest Gradišća od samih početkov

Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće sastavio seriju povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio te serije, a na ovoj strani morete štati sve do sada publicirane dijele.

Zemaljska politika od 2000. ljeta

52. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15, morete čuti jedan dio serije.

Serija 100 ljet Gradišće – Zemaljska politika od 2000. ljeta

Migracija od 2015. ljeta

51. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

100 ljet Gradišće 51. dio

Upeljanje eura i proširenje EU-a prema istoku

50. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

Serija 100 ljet Gradišće – upeljanje eura

Dvojezične seoske table u hrvatski seli

49. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

Postavljanje dvojezičnih seoskih tablov

Pristup Europskoj uniji i boji na Balkanu

48. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

100 ljet Gradišće 48. dio

Atentati i pristup Europskoj uniji

47. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

100 ljet Gradišće 47. dio

Politika početkom 1990-ih ljet

46. dio serije povijesnih prikazov o nastajanju i razvijanju Gradišća. Prilikom 100. obljetnice utemeljenja Gradišća je povjesničar Michael Schreiber iz Fileža sastavio seriju za Hrvatsku redakciju ORF-a Gradišće. Svaki pandiljak u emisiji Kulturni tajedan, na valu Radija Gradišće u 18.15 morete čuti jedan dio serije.

100 ljet Gradišće 46. dio

Pomoćna granična služba i boj u Jugoslaviji

Zbog raspada Istočnoga bloka i migracije iz istočne Europe početkom 1990-ih ljet je istočna granica Gradišća opet bila u centru posljedic globalne politike. Signifikantno dizanje broja migrantov u protuliću 1990. ljeta granični režim Austrije – to su bili ončas žandari i financi – već nije mogao zmoći.

Austrijanski vojaki znutra u autu

Konac Željeznoga zastora

Sredinom 1980 ljet je bio Sovjetski Savez u dibokoj krizi i politički u fazi preorijentacije. Reforme, ke je počeo Mihail Gorbačov – on je bio od 1985. ljeta novi predsjednik komunističke stranke u Sovjetskomu Savezu – su značile veću slobodu za člane Varšavskoga pakta. Varšavski pakt je bio vojni ekvivalent NATO-u.

Serija 100 ljet Gradišće