radio hrvatska redakcija kroatische redaktion suradniki mitarbeiter regler mischpult
ORF
ORF
radio

Radio

ORF Gradišće emitira svaki dan aktualne informacije na hrvatskom jeziku. Svaki tajedan Hrvatska redakcija producira šest radio-magazinov, dva koncerte po želja slušateljev kot i vjerski komentar. U slijedećem morete najti sve emisije on demand kot i pregled o tema magazinov tekućega tajedna.

pandiljak: Kulturni tajedan

Pri lockdownu u marcu je i Stan Kulture Infeld u Halbturnu morao zatvoriti svoju protulićnu izložbu. Ali od početka julija je ona opet otvorena i kaže djela austrijanskoga slikara i grafičara Kurta Kramera. U stvari je ovo jubilarna izložba, ar Infeldov stan kulture svečuje u ovom ljetu 20. obljetnicu postojanja. 2000. ljeta je sabirač umjetnin i producenta muzičkih žic Petar Infeld otvorio u bivšem lovačkom stanu dvorca Halbturn izložbeni prostor za svoju privatnu zbirku, ka obuhvaća oko 14.000 slik, med njimi i djela Egona Schielea, Gustava Klimta, Pabla Picassa i Andyja Warhola. Po Infeldovoj smrti 2009. ljeta njegova udovica Zdenka Infeld nastavlja djelo svojega pokojnoga muža i u poduzeću i u kolekciji umjetnin.

Kulturni tajedan 21.9.2020. on demand

pandiljak: Rub i sredina

Zdenka Infeld pelja poduzeće za produkciju muzičkih žic Thomastik-Infeld u Beču, ko je peljajuće na svitskom tržišću. Rodjena Zagrepčanka je zapravo stručnjakinja za antikvitete i strast za umjetnost je dilila s nje mužem Petrom Infeldom, poduzetnikom i mecenom, ki je nenadijano umro 2009. ljeta. Razgovor sa Zdenkom Infeld morete čuti u Rub i sredina.

Rub i sredina 21.09.2020. on demand

utorak: Plava raca

Ovput morete čuti isto povidajku „Koko i prijateljica Kiri“. U ovoj štorici je Koko čuda našao, ča gor nije iskao. A na koncu su on i Kiri ipak dostali već, nego su kanili. A zvana toga si je Koko našao i nove prijatelje, kad je iskao kiticu za Kiri.

Plava raca 22.9.2020. on demand

srijeda: Širom barom

U našoj seriji „Pogledi u selo“ ćemo ov put pohoditi Čunovo u Slovačkoj. Većjezično selo leži blizu Dunaja i je od 1972. ljeta dio grada Požona. Čunovo je pun jedinstvenih mjest.

U Pajngrtu su na Križevu održali kloštarski kiritof, i to po staroj tradiciji izvan sela, na mjestu pred Pustim kloštrom. Mjesni farnik Jonči Karall je za ovu priliku pozvao kot glavnoga celebranta maše Franju Grozaja, ki ljetos svečuje svoju zlatu mašu.

Širom barom 23.9.2020. on demand

četvrtak: Poslušajte priliku

Pandiljak je umro farnik u mirovini, Joško Preč. Rodjeni Undanac je bio 94a ljeta star. Duhovnik jurske biškupije, pjesnik i aktivist je umro u jurskom domu za umirovljene duhovnike. U aktualnom izdanju emisije morete čuti intervju, koga samo snimili s Joškom Prečom 2006. ljeta prilikom njegovoga 80. rodjendana.

Poslušajte priliku 24.9.2020. on demand

petak: Živo srebro

Svi poznamo situaciju pred nekim ispitom – za nikoga to nije ugodna ćut. Čuda ispitov se sada u aktualnoj situaciji more položiti online. Ali kako je to zapravo kod diplomskoga ispita? Se i ta more apsolvirati iz doma? Zanimljiv primjer kako se more pod aktualnimi korona-uvjeti diplomirati morete čuti u ovoj emisiji.

Živo srebro 25.9.2020. on demand

subota: Misao za smisao

Pod geslom „Misao za smisao“ različni autori svaki tajedan sastavu vjerski komentar katoličanske crikve, ki se emitira subotom med Hrvatskim žurnalom i koncertom po želja slušateljev „Časak radosti“.

Misao za smisao 26.9.2020. on demand

subota: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti subota 26.9.2020. on demand

nedilja: Časak radosti

Na vikend Hrvatska redakcija emitira dva koncerte po želja slušateljev. Rado ispunjujemo želje, ke nam stignu telefonski i emailom.

Časak radosti nedilja 20.9.2020. on demand

Čekamo vaše želje za koncert subotom i nediljom

Telefon redakcija: 02682-700-27392
Telefonski automat: 02682-64604
E-Mail