Kazališna grupa Klimpuh
privatna slika
privatna slika
kazališće

Hrvatsko kazališće

Amaterske kazališne grupe u hrvatski seli Austrije, Slovačke i Ugarske isto kot i škole redovito zavježbaju nove igrokaze i mjuzikle. U slijedećem smo sastavili pregled scenskih zbivanj na naši pozornica.

Pregled aktualnih kazališnih produkcijov početo od junija 2019. ljeta morete najti ovde.

Predstave med 2013. i 2019. ljetom smo sakupili ovde.

Kod starih linkov triba kompletirati adresu

Izvještaje o kazališni predstava i o drugi zbivanji na području teatra od 2001. do 2013. ljeta morete najti ovde.

Kod ovih starih visti nažalost linki na prvi klick ne funkcioniraju i sistem piše, da ova stranica već ne postoji. Zbog toga je potribno svaki link nadopuniti sa znaki „v1“, i to na slijedeći način: ako internet-adresa glasi na primjer „volksgruppen.orf.at/hrvati/visti/stories/182692“, onda ju triba kompletirati tako da piše „volksgruppenv1.orf.at/hrvati/visti/stories/182692“.