Hajdenjaki pri nastupu u Kugi prilikom 40 ljet postojanja grupe
ORF
ORF
Priredbe

Kada Kamo

U hrvatski seli u Ugarskoj, Slovačkoj i Austriji kot i u Beču tokom ljeta stoju na programu brojne kulturne, zabavne, vjerske i športske priredbe.

Prezentacija 76. Hrvatskoga bala u Beču

predstavit ćedu balsko vino, program i ponude dojdućega Hrvatskoga bala

srijedu, 7. decembra u 20.00
Beč, Hrvatski centar

Hrvatski bal Beč – otvaranje
ORF

Rastakanje punča u Celindofu

u korist živin

četvrtak, 8. decembra u 16.00
Celindof, veterinarska Praksa Wildt

Božićni koncert u Filežu

nastupit ćedu Graničari, tamburaški naraštaj Graničarov i dičji zbor

četvrtak, 8. decembra u 16.00
Filež, farska crikva

100 ljet Harmonija, Graničari
ORF

Božićni koncert u Vincjetu

koncertirat će folklorna grupa Skupčina

četvrtak, 8. decembra u 16.30
Vincjet, hodočasna crikva

Žabljak Gerištof, Tamburica Skupčina, Vincjet
ORF

Adventski sajam u Filežu

u organizaciji fileških društav

četvrtak, 8. decembra od 17.00
Filež, pred crikvom

kada kamo filež adventski božićni sajam
ORF

Advenat u Cindrofu

cindrofska društva pozivaju na adventski sajam, koga ćedu muzički oblikovati dica osnovne škole Cindrof

subotu, 10. decembra, 15.00 – 21.00
Cindrof, pred općinskim stanom

Cindrof advenat
ORF

Seoski advenat u Koljnofu

po svetoj maši će pjevački zbor Ivan Mihovec Miki iz Markuševca dati koncert

subotu, 10. decembra u 17.00
Koljnof, hodočasna crikva

hodočasna crikva koljnof  kophaza denkmal kirche
ORF

Adventski sajam u Filežu

u organizaciji fileških društav

subotu, 10. decembra od 17.00
Filež, pred crikvom

kada kamo filež adventski božićni sajam
ORF

Advenat u Cindrofu

cindrofska društva pozivaju na adventski sajam, koga ćedu muzički oblikovati dica osnovne škole Cindrof

subotu, 17. decembra, 15.00 – 21.00
Cindrof, pred općinskim stanom

Cindrof advenat
ORF

Seoski advenat u Koljnofu

po svetoj maši će folklorna grupa Koljnof dati koncert

subotu, 10. decembra u 17.00
Koljnof, hodočasna crikva

Adventski sajam u Filežu

u organizaciji fileških društav

subotu, 17. decembra od 17.00
Filež, pred crikvom

kada kamo filež adventski božićni sajam
ORF

Božićna izložba u Velikom Borištofu

Trudica Domnanović kaže u svojoj galeriji umjetnine, rukotvorine i božićni nakit

do 23. decembra, četvrtak – subota, 10.00-18.00
Veliki Borištof, galerija Trudica Domnanović

Vazmena izložba u galeriji Trudice Domnanović
ORF

Izložba „Hrvatska: Umjetnost i zvuk“

Izložena su djela ključnih likovnih umjetnikov iz Hrvatske i muzički instrumenti, ki su tipični za Hrvatsku.

do 18. decembra 2022.
Halbturn, Infeldov stan kulture

zbirka Infeld u Halbturnu „Hrvatska: umjetnost i zvuk“
ORF
Izložba u Infeldovom stanu kulture u Halbturnu