30 ljet Muško jačkarno društvo Jandrof  i prezentacija CD-a
ORF
ORF
Priredbe

Kada Kamo

U hrvatski seli u Ugarskoj, Slovačkoj i Austriji kot i u Beču tokom ljeta stoju na programu brojne kulturne, zabavne, vjerske i športske priredbe.

Centar.Dica: Čitanje na glas za dicu

prilikom Austrijanskoga dana glasnoga čitanja će Nada Zidar-Bogadi čitati iz svojih publikacijov

petak, 24. marca u 16.30
Beč, Hrvatski centar

Centar.Biblioteka „A ča ti čitaš?“

prilikom Austrijanskoga dana glasnoga čitanja su pozvani ljudi, da predstavu svoje najdraže knjige

četvrtak, 23. marca u 20.00
Beč, Hrvatski centar

Skupno popravljanje biciklov

općina Dolnja Pulja poziva na skupnu reparaturu biciklov

petak, 24. marca u 15.00
Dolnja Pulja, ognjobranski stan

kada kamo bicikl
ORF/Andrea Wuketich

Lindjo gostuje u Gradišću

poznati folklorni ansambl iz Dubrovnika će predstaviti jačke i koreografije iz svojega bogatoga repertoara

petak, 24. marca u 20.00
Veliki Borištof, KUGA

Lindjo
ORF

35 ljet Hrvatsko shodišće u Vincjet

svetu mašu će svečevati biškupski vikar Željko Odobašić, a prodiku će držati farnik Jonči Karall; potom će biti procesija

subotu, 25. marca u 16.00
Vincjet, hodočasna crikva

Crikva Vincjet
ORF

Jačenje u krčmi

s Tamburicom Vorištan i Jačkarnim društvom Vorištan

subotu, 25. marca u 18.00
Vorištan, rastok Jaitz

Tamburica Vorištan u Čelajevom malinu u Uzlopu
ORF

Spomen maša: 20. smrtni dan Marice Palatin

mašu će muzički oblikovati Mišoviti zbor veleopćine Filež, koga je pokojna učiteljica Marica Palatin bila peljala

subotu, 26. marca u 9.00
Mjenovo, crikva

Vazmena djelaonica za dicu

pozivaju HKD, Mrkvari i općina Trajštof

nedilju 26. marca u 15.00
Trajštof, Socijalni centar

Izloža „Za dobra stara vrimena“

Društvo za muzej i kulturu kaže djela slikarov Franje Kröpfla i Herberta Pauliča, otvaranje će muzički oblikovati Hatsko Kolo

subotu, 26. marca u 15.00
Novo Selo, seoski muzej

01.09.19 Žabljak 2019. Gerištof Zelenjaki izložba Franjo Kröpfl Herbert Paulič
ORF

Folklorni ansambl Lindjo i Kolo Slavuj

poznati ansambl iz Dubrovnika predstavlja svoj šarolik program s jačkami i tanci, a kot gost će nastupit nadregionalni ansambl Kolo Slavuj

pandiljak, 27. marca u 19.30
Beč, Theater Akzent, Theresianumgasse 18

Lindjo
ORF

Prezentacija virtualnoga arhiva Stinjakov u Beču

Kulturna inicijativa Stinjaki (KIS) će predstaviti svoj projekt digitalnoga arhiva sela sa starimi fotografijami, dokumenti i snimkami starih jačak

četvrtak, 30. marca u 19.30
Beč, Hrvatski centar

Prezentacija virtualnoga arhiva Stinjakov
ORF

Prezentacija CD-a „tiramtiro!“

Max Prenner i svoj band ćedu predstaviti jačke iz novoga albuma

petak, 31. marca u 20.00
Borta, OHO

Max Prenner novi CD tiramtiro
ORF

Korizmena vešpera s muzikom i meditacijom

nastupit ćedu Zbor Dolnja Pulja, ženski ansambl Pujanke, Štefan Kočiš na orgula, gudački ansambl Kočiš, solistice Claudia Fellinger i Anna Kornfeind, a čitat ćedu Jelka Perušić i Doroteja Zeichmann

nedilju, 2. aprila u 15.00
Dolnja Pulja, crikva

Maša prilikom jubileja 80 ljet kantor
ORF

Vazmeni tanac u Velikom Borištofu

u organizaciji Baranov, publiku zabavljat ćedu Skoro Frajeri i Gauženjaki

nedilju, 9. aprila u 20.00
Veliki Borištof, KUGA

Gauženjaki, prezentacija programa Hrvatski bal Beč 2023.
Petar Tyran

Prezentacija CD-a „tiramtiro!“

Max Prenner i svoj band ćedu predstaviti jačke iz novoga albuma

petak, 14. aprila u 20.00
Uzlop, Čelajev malin

Max Prenner novi CD tiramtiro
ORF

Izložba "Istraživači čudesnoga

izložena su umjetnine outsajderske scene iz zbirke Muzeja suvrimene umjetnosti u Zagrebu kot i iz zbirke Infeld

do 10. decembra, četvrtak – nedilja, 13.00 – 18.00
Halbturn, Infeldov stan kulture

Daniela Bilopavlović Bedenik, Zdenka Infeld i Yordanka Weiss
ORF