Koncert Kopriv i prijateljev u Sambotelu
László Büki
László Büki
Priredbe

Kada Kamo

U hrvatski seli u Ugarskoj, Slovačkoj i Austriji kot i u Beču tokom ljeta stoju na programu brojne kulturne, zabavne, vjerske i športske priredbe. Zbog pandemije koronavirusa su opet morali otpovidati ili odrinuti svoje priredbe.

Izložba u Frakanavi

apstraktnih akrilnih slik Paulija Ferčaka

nedilju, 26. junija u 17.00, izložba je otprta do 29. junija
Frakanava, svetačna dvorana

Vernisaža „Spieglein, Spieglein…“

Velikoborištofca Klausa Ludwiga Kerstingera
izložba je otvorena do 18. septembra

četvrtak, 30. junija u 19.00
Željezno, Zemaljska galerija

Klaus Ludwig Kerstinger
ORF
Klaus Ludwig Kerstinger će kazati svoja djela u Željeznu.

CROATISADA Festival 2022.

petak svetačni akt prilikom 40. obljetnice postojanja Kuge s grupom Idemo, potom Harmonija, Turbokrowodn, Bruji, Fanfare Ciocӑrlia

subotu: Dune Dingos, Ellyster,
Frinc, Granada i Atershowparty s DJ-om Cavaleiro

petak, 1. julija u 18.00 i u 20.00
subotu, 2. julija od 20.00
Veliki Borištof, KUGA park

Tamburica Harmonija
ORF

„Petrova“ i 50 ljet društvo za polipšanje sela

Društvo za polipšanje sela poziva na trodnevni kiritof. Petak ćedu Marinko, Sanja i Zec predstaviti najveće hite Novih fosilov. Pred i po tom ćedu zabavljati Branko i Veseli Stinjaki. Subotu će biti „Riesenwuzzler“-turnir a nedilju po svetoj maši će biti svetačni akt prilikom jubileja društva, slijedit ćedu pomašnica i otpodne nastup grupe „Zeitlos – die Band“.

petak, 1. julija u 21.00
subotu, 2. julija u 16.00
nedilju, 3. julija u 9.45
Stinjaki, dvorana za različne priredbe

Marinko, Sanja i Zec
Lisinski
Marinko, Sanja i Zec ćedu jačiti na kirti u Stinjaki

Mjuzikl „Sugar“ u Mjenovu

premijera mjuzikla „Sugar – Some like it hot“ u farskom vrtu

subota, 2. julija u 20.00
petak, 8.7. i subotu, 9. 7. u 20.00
petak, 15.7. i subotu, 16.7. u 20.00

Mlada inicijativa Mjenovo mjuzikl Sugar
ORF

Izložba „Hrvatska: Umjetnost i zvuk“

Izložena su djela ključnih likovnih umjetnikov iz Hrvatske i muzički instrumenti, ki su tipični za Hrvatsku.

do 18. decembra 2022.
Halbturn, Infeldov stan kulture

zbirka Infeld u Halbturnu „Hrvatska: umjetnost i zvuk“
ORF
Izložba u Infeldovom stanu kulture u Halbturnu