„Rijeka si išće novo korito“ tri Hrvati OHO Borta
ORF
ORF
priredbe

Kada Kamo

U hrvatski seli u Ugarskoj, Slovačkoj i Austriji kot i u Beču tokom ljeta stoju na programu brojne kulturne, zabavne, vjerske i športske priredbe. Zbog pandemije koronavirusa su opet morali otpovidati ili odrinuti svoje priredbe.

„Rijeka si išće novo korito“

muzičko-kazališna produkcija autora i režisera Peter Wagner s jačkami Hrvatov, Romov, Ugrov i Nimcev u Gradišću ali i novih doseljenikov

petak, 14. januara u 19.00
subotu, 15. januara u 19.00 i online
nedilju, 16. januara u 17.00 samo online
Borta, OHO

Hrvatski bal u Koljnofu

otvaraju ga Koljnofski tamburaši, a Pinka Band zabavlja goste, ki se moraju držati sigurnosnih mjerov

subotu, 15. januara u 20.00
Koljnof, restoran Tercia

Tura mnogovrsnosti/ODRINUTA

koncert u četiri jeziki, pri kom sudjeluju Bruji, Ferry Janoska, Max Schabl i drugi su odrinuli od srijede, 19. januara

na protuliće
Beč, SIMM-City

„Rijeka si išće novo korito“

muzičko-kazališna produkcija autora i režisera Peter Wagner s jačkami Hrvatov, Romov, Ugrov i Nimcev u Gradišću ali i novih doseljenikov

petak, 28. januara u 20.00
Veliki Borištof, KUGA

Hrvatski bal u Beču samo ONLINE

zbog pandemije će se jubilarni 75. Hrvatski bal i ljetos opet održati samo online; folklorni ansambl Kolo Slavuj, ki svečuje 50 ljet postojanja će otvoriti bal

subotu, 29. januara u 20.00
online-kanal Hrvatskoga centra