60 ljet Tamburica Trajštof
ORF
ORF
priredbe

Kada Kamo

U hrvatski seli u Ugarskoj, Slovačkoj i Austriji kot i u Beču tokom ljeta stoju na programu brojne kulturne, zabavne, vjerske i športske priredbe. Zbog pandemije koronavirusa su morali u zadnji tajedni otpovidati mnoge priredbe, ali sada se društva opet aktiviraju. Evo pregled o aktualnom programu.

Koncert BasBariTenorov u Beču

četiri jačkari nastupaju skupa s Villijem Rešetarićem pod naslovom „Lipo ti je“

četvrtak, 5. novembra u 20.00
Beč, Burgtheater

ODRINUTO na 2021 !!! Džez i vino

s vini poduzeća Robitza iz Uzlopa i muzikom grupe Winter&Prenner&Friends
petak, 6. novembra u 20.00
Veliki Borištof, KUGA

OTPOVIDANO! – Poučno šetovanje u Novom Selu

u okviru najavljenih ali zbog
korona krize odgodjenih priredab
povodom jubileja „450 ljet Hrvati
u Novom Selu“

subotu, 7. novembra
Novo Selo

Koncert BasBariTenorov

skupa s Vilijem Rešetarićem u organizaciji Djelatne zajednice hrvatskih komunalnih
političarov

subotu, 7. novembra u 19.00
Stinjaki, dvorana za priredbe

ODRINUTO!!! Predavanje o gradišćanskohrvatskomu jeziku

Ivo Sučić će govoriti na temu „Velika gramatika i norma gradišćanskohrvatskoga književnoga jezika“

nedilju, 8. novembra u 15.30
Veliki Borištof, KUGA

„40 ljet BRUJI – 40 ljet Krowodnrock“ i prezentacija knjige

namjesto duge noći Krowodnrocka će biti zbog korone prezentacija BRUJI-biografije s prijatelji i muzikom

petak, 13. novembra u 20.00

Finisaža izložbe "Metamorfoze tišine

slikara Eriha Novoszela, muzički okvir s FTM-trijom

subotu, 14. novembra u 19.00
Veliki Borištof, KUGA

FTM-trio u koncertu

Tome Janković na berda, Martin Wagner na klaviru i Rainer Šumić na bubnji

subotu, 14. novembra u 20.00
Veliki Borištof, KUGA

Čitanje s Anom Šoretić

cogrštofska autorica će predstaviti nove i jur publicirane pjesme i tekste

četvrtak, 26. novembra u 19.00
Beč, kripta Petrove crikve

petak 27. novembra u 19.00
Trajštof, Tulipan

četvrtak, 3. decembra u 19.00
Željezno, Dom susretov