Premijera igrokaz Miho se mora ženiti kazališna grupa Hrvatov u Slovačkoj Čunovo Hrvatski Jandrof
ORF
ORF
priredbe

Kada Kamo

U hrvatski seli u Ugarskoj, Slovačkoj i Austriji kot i u Beču stoju na programu brojne kulturne, zabavne, vjerske i športske priredbe. Evo pregled o aktualnom programu.

Hrvatski križni put u Kisegu – OTPOVIDAN

nedilju 29.marca
Kiseg, brig Kalvarije