Jedan dio tambure
ORF
ORF
priredbe

Kada Kamo

U hrvatski seli u Ugarskoj, Slovačkoj i Austriji kot i u Beču stoju na programu brojne kulturne, zabavne, vjerske i športske priredbe. Evo pregled o aktualnom programu.

Bosna Quilts u Hrvatskom centru

otvaranje izložbe pod geslom Centar:Art
srijedu 20. novembra u 20.00
Beč, Hrvatski centar

Predstavljanje 73. Hrvatskoga bala u Beču

četvrtak 21.novembra u 20.00
Beč, Hrvatski centar

Simpozij „100 ljet Slovnica hervatskoga jezika“

o knjigi Mate Meršića Miloradića referiraju Sanja Vulić, Nikola Benčić, Šandor Horvat, Zorka Kinda-Berlaković i Ivo Sučić, suorganizatori su: Pedagoška visoka škola Gradišće, Austrijsko društvo za kroatistiku i Hrvatski studiji Sveučilišća u Zagrebu
petak, 22. novembra u 18.00
Veliki Borištof, KUGA

Koncert BasbariTenorov u Hrvatskom Jandrofu

petak, 22. novebmra u 20.00
Hrvatski Jandrof, kulturni dom

Bal Tamburice Uzlop

njega ćedu uzlopski tamburaši otvoriti, grupa PAX će zabavljati goste, a u polnoći ćedu kotrigi Tamburice preseniti publiku s posebnim nastupom
subotu, 23. novembra u 20.00
Uzlop, Čelajev malin

60 ljet Crikveni zbor Klimpuh

jubilari ćedu uz pratnju Tamburice Klimpuh muzički oblikovati svetu mašu, potom će biti agapa
nedilju, 24. novembra u 9.00
Klimpuh, crikva

Dan crikvene muzike u Trajštofu

crikveni zbor Trajštof i solisti ćedu jačiti kompozicije Franca Schuberta, Jožefa Haydna, Štefana Kočiš i drugih, potom će biti agapa s izložbom slik umjetnika Gernota Steindorfera
nedilju, 24. novembra u 16.00
izložba će biti otvorena i 25. i 26. novembra
Trajštof, crikva i farski škadanj

Novi CD Zelenjaki i klapa Staro vino

s božićnimi jačkami
pandiljak, 25. novembra u 19.30
Beč, Petrova crikva – po koncertu agapa u Hrvatskom centru

„Spomenljeto XXX9“ pri HAK-ovskom večeru

mladi aktivisti Kuge ćedu čitanjem, glumom, jačenjem i recitiranjem predstaviti zanimljive dogodjaje u deveti ljeti prošloga stoljeća
srijedu, 27. novembra u 20.00
Beč, Hrvatski centar

Slatko klalo u Kugi

u organizaciji Hrvatske kazališne grupe Veliki Borištof, nudit ćedu pečenu svinju, ocvirki ali i kolače i torte, a grupa Harmonija će zabavljati goste
petak, 29. novebmra u 18.00
Veliki Borištof, KUGA

Adventska pobožnost i posvećenje adventskih vijencev

sudjelivat ćedu i frakanavska dica, potom će biti agapa
subotu, 30. novembra u 17.00
Frakanava, crikva

Novi CD Zelenjaki i klapa Staro vino

s božićnimi jačkami
nedilju, 1. decembra u 15.00
Gerištof, farska crikva

Izložba Ericha Novosela „Riba, ka tanca s mačkom“

slikar kaže u svojem ateljeu svoja djela, finisaža uz muzičku pratnju Josipa Čenića
utorak, 3. decembra u 19.30
Beč, Atelier 7, Stelzergasse 38

Adventski koncert Kolo-Slavuja

i prezentacija božićnoga CD-a „Zajačimo maljahnomu“
četvrtak, 5. decembra u 18.30
Devinsko Novo Selo, crikva Duha Svetoga

Adventski koncert Tamburice Štikapron

pod peljanjem Stjepana Fortune i Huberta Palkovića
subotu, 7. decembra u 18.00
Ebenfurth, crikva
nedilju, 8. decembra u 15.00
Štikapron, crikva

Koncert zbora Stinjadeum

nedilju, 8. decembra u 15.00
Stinjaki, crikva

Adventski koncert crikvenoga zbora Mjenovo

skupa s tamburaškom grupom Brezovci i dicom
nedilju, 8. decembra u 15.00
Mjenovo, crikva

Razgovori uz kamin

Günther Štefanić će predavati o vorištanski iseljeniki
utorak, 10. decembra u 19.00
Vorištan, lozarski stan

Adventski koncert Kolo-Slavuja

i prezentacija božićnoga CD-a „Zajačimo maljahnomu“
utorak, 10. decembra u 19.00
Beč, crikva sv. Elizabete, Argentinerstraße

Adventski koncert Kolo-Slavuja

i prezentacija božićnoga CD-a „Zajačimo maljahnomu“
subotu, 14. decembra u 19.00
Uzlop crikva

Božićni sajam u galeriji Trudice Domnanović

s nakitom i rukotvorstvom
od 14. novembra do 21. decembra
od četvrtka do subote, 10.00 – 18.00
Veliki Borištof, galerija Trudica Domnanović