100-Euro-Geldscheine
ORF
ORF
Podupiranje

Reaktiviran bonus za rukotvorce

Gradišćanski bonus za rukotvorce je ljetos opet reaktiviran. Od početka aprila moru pojedinci staviti molbe kod Zemlje i to za financijsko podupiranje pri angažiranju gradišćanskih firmov. Ljetošnji lonac iznaša pet milioni eurov. Bonus za rukotvorce 2024. ljeta valja za rukotvorska djela isto tako kot i za termična saniranja, ka privatniki daju napraviti med 1. aprilom i 31. decembrom.

Bonus je vezan na poduzeća sa sidišćem u Gradišću. Ovom akcijom Zemlja podupira privatnike isto tako kot i gradišćanske firme, je rekao zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil.

Zemlja plaća maksimalno 25 procentov izvršenoga djela – najviše 7.000 eurov. Pri termičnom saniranju podupira i stroške za materijal do maksimalne višine od 10.000 eurov. Molbe se moru staviti na odiljenje za podupiranje za gradnju stanov. Na vrijedi da će biti i moguće staviti molbe online formularom.

Zemlja je po prvi put upeljala Gradišćanski bonus za rukotvorce 2016. ljeta, 2019. ljeta so povišali pinezna sredstva ovoga podupiranja. 2022. ljeta je bonus za rukotvorce istekao.