Zdravlje

Nova ordinacija u Štikapronu i Celindofu

U Štikapronu i Celindofu je Nina Mitrović utorak počela službu kot vračiteljica opće medicine ka ima sve kase. Ona naslijedjuje Heinza Haringa ki je koncem marca stupio u mirovinu. Ordinacija nove vračiteljice opće medicine je u zgradi u Neugasse 3a, kade je Nina Mitrović do sada imala svoju ordinaciju za nutarnju medicinu.

Ona je špecijalizirana na gastroenterologiju – ada na bolesti probave. Ovu će i dalje peljati kot vračiteljica po izboru. Svoju ordinaciju za opću medicinu će u Štikapronu imati otvoreno pandiljak od 8.00 do 12.00 i 13.00 do 16.30, srijedu od 8.00 do 14.00 i petak od 8.00 do 12.00 i od 13.00 do 15.30.

 Nova ordinacija Štikapron
Martina Knartz
Vračiteljica Nina Mitrović i načelnica Štikaprona, Isabella Radatz-Grausam

Utorak je otvorena ordinacija u Celindofu

Utorak ima svoju ordinaciju u Celindofu – i to od 8.00 do 12.00, početo od drugoga tajedna, 9. aprila. Istoga dana poziva i na dan otvorenih vrat – i to od 16.00 do 18.00. Vračiteljska ordinacija u Celindofu ostaje na istom mjestu kot dosle.

U Štikapronu pozivaju četvrtak, 11. aprila od 15.30 do 17.00 na Dan otvorene ordinacije – k novoj vračiteljici opće medicine, Nini Mitrović.