30 ljet Hatsko Kolo
ORF
ORF
Jubilej

Hatsko Kolo je 30

Na Vazmeni pandiljak, pred 30 ljeti su u Novom Selu osnovali tamburaški ansambl Hatsko Kolo. Prilikom 30 obljetnice postojanja su na Vazmeni pandiljak pozvali na svetačni koncert u seosku dvoranu Novoga Sela.

Osnivač Hatskoga Kola Branko Kornfeind je reako o početki ansambla, da je on došao iz Stinjakov u Novo Selo, i je predvidjao pauzu za sebe. Ali kad je on na rastoki čuo, kako su si mladi ljudi jačili, onda mu je došla ideja za društvo.

30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Branko Kornfeind je peljač i osnivač Hatskoga Kola

Početak prez tamburanja

Na početku su si kanili samo jačiti. Tako da su jednoć u misecu imali probu. Lipo potiho je bila ali ovde i želja za tamburanjem. Prvoga januara su imali prvu probu a na Vazam prvi nastup. Kašnje su pak kanili i tancati i tako je nastalo Hatsko Kolo. Pak da su si dali napraviti vlašće nošnje.

Fotostrecke mit 9 Bildern

30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Hatsko Kolo svečuje 30. obljetnicu postojanja
 30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Hatsko Kolo svečuje 30. obljetnicu postojanja
30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Hatsko Kolo svečuje 30. obljetnicu postojanja
30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Hatsko Kolo svečuje 30. obljetnicu postojanja
30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Hatsko Kolo svečuje 30. obljetnicu postojanja
30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Hatsko Kolo svečuje 30. obljetnicu postojanja
30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Hatsko Kolo svečuje 30. obljetnicu postojanja
30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Hatsko Kolo svečuje 30. obljetnicu postojanja
30 ljet Hatsko Kolo
ORF
Hatsko Kolo svečuje 30. obljetnicu postojanja

Branko Kornfeind je pak i počeo sabrati stare hrvatske tekste i si je dao jačiti te jačke od starih ljudi. Najveći doživljaj da je ali bila koreografija i prikazivanje takozvanoga „Hrvatskoga pira“ u Novom Selu, tako Branko Kornfeind o početki društva.