seoska tabla Nova Gora
ORF
ORF
politika

Nova Gora će kupiti novi ognjobranski auto

Općinski tanač Nove Gore je zaključio budžet za 2024. ljeto. Ov sadržava vandavanja od skoro 1,7 milioni eurov. Najvišu svotu pinez je općinski tanač rezervirao za kupnju novoga ognjobranskoga vozila prilikom ljetošnjega 100. jubileja ognjogasnoga društva.

Općina će sufinancirati vozilo s prilično 60.000 eurov, je rekao načelnik Thomas Novoszel od Narodne stranke. To je tretina od ukupne svote, ku ćedu uz općinu postaviti i ognjogasci i Zemlja. Uza to ćedu investirati u izgradnju vodovoda i putov.

Novi apartmani za stanovanje u starosti

Na protuliće ćedu otvoriti devet apartmanov za stanovanje u starosti, ki se moru iznajmiti. Projekt je realizirala Bortanska naseobinska zadruga (OSG) u sredini sela. Partner je Gradišćanski zavod za pomoć (Hilfswerk), ki je smješćen u općinskom stanu u bližini apartmanov. Ako postoji potriboća se more projekt proširiti za daljnjih osam apartmanov, je rekao načelnik Thomas Novoszel. Općini pripadaju selo Nova Gora i Vrh. Ukupno imaju 960 stanovnikov.