Crikva

70 ljet Katoličanski obiteljski savez

Katoličanski obiteljski savez u Gradišću svečuje u ovom ljetu 70 ljet postojanja. Krovna organizacija u Austriji je utemeljena 1953. ljeta, a ljeto kašnje su nastali pojedini savezi u dijeceza. Katoličanski obiteljski savez imao je od početka cilj biti glas za obitelji u društvu i politiki.

Kalištrofka Inge Brandl je od lani odibrani kotrig na austrijanskoj razini Katoličanskoga obiteljskoga saveza. Predsjednik gradišćanske organizacije je Alfred Handschuh iz Trajštofa, duhovni asistent je farnik Niuzlja i Bajdina, Gabriel Kozuch.

Katoličanski obiteljski savjet ima cilj, da zastupa materijalne i duhovne interese obitelji u društvu, je naglasila Inge Brandl. Savez daje politiki i vladi svoj stav, ako se pripravljaju neki novi zakoni, ki naližu familiju.

Katoličanski obiteljski savez
privatna slika
Predsjednik Peter Mender i drugi kotrigi prezidija, Inge Brandl sa škurimi vlasi je na desnoj strani

Nove zadaće obiteljskoga saveza

Tokom ljet da su se pitanja premenila ar se je i društvo premenilo, je rekla Inge Brandl. Tako na primjer majke prije uopće nisu išle djelati nego su bile doma. Danas idu majke sve već djelati na nepunom zaposljenju. S druge strani sada obadva roditelji, ada i oci smu u karenciju i biti doma kod diteta, tako Brandl.

U Katoličanskom obiteljskom savezu su pokrenuli novi djelatni krug za trajnost i zdravlje, koga pelja Inge Brandl. U njem kanu utemeljiti mjesto, ko savjetuje roditeljem s invalidnom dicom, da laglje dojdu do informacijov, tako Brandl.

Katoličanski obiteljski savez u Gradišću nudi različne seminare za naobrazbu roditeljev. Savez ima u Gradišću 945 kotrigov. Sredinom maja je predvidjena svetačnost. Onda će naime gradišćanski obiteljski savez preuzeti predsjedničtvo u Savezu obitelji.