Traktor
ORF
ORF
Poljodjelstvo

Seljačtvo: Berlaković kritizira birokraciju

Širom Europe demonstriraju seljaki za bolje uvjete gospodarenja u seljačtvu, za bolju plaću i protiv zaoštrenja uvjetov za čuvanje okoliša i klime sa strani Europske unije. Po veliki protesti sada na primjer nećedu zaoštriti uvjete za korišćavanje pesticidov.

Predsjednik gradišćanske seljačke komore, Niki Berlaković zastupa Austriju u prezidiju Europskoga saveza seljakov. On kritizira pred svim birokraciju, kom su sve već konfrontirani seljaki. Situacija je takova, da su cijene za seljake jako čemerne, pred svim kod žita. Ali i vinogradari da ne moru vino tako prodati kot prije, tako Berlaković.

Na drugu stran su dizel ili reperature jako drage, tako da se za seljake već ne isplaća. A dodatno je birokracija sa strani Europske Unije jako velika nastala i zato da je frustracija kod seljakov sve veća, je rekao Niki Berlaković.

Niki Nikolaus Berlaković Berlakovich
ORF
Niki Berlaković, predsjednik gradišćanske seljačke komore

Nerazumljivi novi predlogi Europske Unije

Od Europske Unije da je došlo dost novih predlogov, ke ljudi ne razumu kot na primjer tema energije. Polag te drva već nisu obnovljiva energija, a na drugu stran valja najednoč atmoska energija kot trajna energija, je kritizirao Niki Berlaković.

Isto tako mora na primjer jedan seljak, ki u Gradišću soju producira dokumentirati, da ta soja nije od jednoga područja, kade se je loza zrušila. Iako na tom laptu jur 200 ljet nije jedno stablo zraslo, tako Berlaković. EU-odredba da se odnaša na čuvanje kišne loze u Braziliji.

Proteste der Landwirte mit Traktoren
IMAGO/MedienServiceMüller
Širom Europe demonstriraju seljaki za bolje uvjete u seljačtvu

Konzekvencija bi bila još draža hrana

Polag Berlakovića da sada djelaju na tom, da se to ne mora tako točno dokumentirati. Ča naliže pesticide, onde bi bili još i bioseljaki pogodjeni od novih regulacijov, ar u takozvani senzibilni područji, bi još i ti nebi smili špricati, je rekao Niki Berlaković.

Zato da je važno, da se to blokira. Jer konzekvencija bi bila, da bi seljaki u Europi producirali manje hrane i da bi još draža nastala. Zbog boja u Ukrajini moramo gledati, da sami dosta hrane u Europi produciramo, ka i nije predraga, tako Berlaković.

Seljaki tribaju osiguranje za opstanak starih štalov

Ča naliže rešetkasta tla u svinjski štala, onde se mora premisliti, da ako danas jedan seljak kani ča zidati, se more isto rediti po novi kriterija za živine (Tierwohlstandard).

Ali oni seljaki, ki imaju ta stari sistem pravaju jedan rok, da se takova pregradnja štale more financirati. To da stoji jako čuda pinez, i zato se mora za te seljake osigurati, da ne pravaju te stare štale zatvoriti, tako Niki Berlaković, predsjednik gradišćanske seljačke komore.

Schweinestall
ORF
Za svinjske štale valjaju nove EU-kriterije

Polag predloga ministra Johannesa Raucha (Zeleni) neka jur 2030. ljeta bude konac za rešetkasta tla u svinjski i drugi štala. Spočetka je bio predvidjen rok do 2040. ljeta.