Kronika

Melanie Balasković u prezidiju Caritasa

Predsjednicu Caritasa Gradišće, Melaniju Balasković su danas, utorak odibrali u prezidij Caritasa Austrije. Nova predsjednica Caritasa je nastala Nora Tödtling-Musenbichler, ka nasljedjuje Michaela Landaua, ki je kot presjednik odstupio.

Nora Tödtling-Musenbichler je tim prva žena na čelu pomoćne organizacije katoličanske crikve. Caritas ima u Austriji 17.000 zaposlenih i 46.000 slobodnovoljnih pomagačev. Caritas se angažira uz drugo i pri borbi protiv siromaštva i na području naobrazbe kot i u hospic gibanju.

Balasković u presidiju Caritasa
ORF
Nora Tödtling-Musenbichler je nova predsjednica Caritasa