Spravišće u Vorištanu
ORF / Vorištanski arhiv
ORF / Vorištanski arhiv
Povijest

Hirschler o planu iseljenja Hrvatov

U Kugi u Velikom Borištofu je Michael Hirschler nedilju predavao o planu nacionalsocijalistov, da preselu Gradišćanske Hrvate iz njeve stoljeća duge domovine najzad u Hrvatsku. Povijesničar i arheolog Hirschler se je bavio pitanjem, kako se je zahadjalo s timi glasinami i kako se je pisalo o toj tematiki u Hrvatski novina.

Temu je 36-ljetni Mjenovac Hirschler predjelao u okviru seminarskoga djela daljnje naobrazbe za učitelje. Jako se je veselio, da se je mnogo mladjih ljudi ali i zrelija generacija jako zanimala za njegovo predavanje u Kugi.

Michael Hirschler
ORF
Michael Hirschler je napisao djelo o plani iseljenja Hrvatov u vrime nacionalsocijalizma

Plan iseljenja je slabo istraživana tema

Hirschlera je posebno zanimala ova tema, ar se je s jedne strani čudakrat čulo o planu iseljenja, ali se s druge strani malo o tom more štati u dosle publicirani znanstveni djeli, ka se bavu Gradišćanskimi Hrvati za vrime Drugoga svitskoga boja. Kanio je izviditi, koliko su Gradišćanski Hrvati sami znali o tom planu. Za svoje djelo je pregledao sva izdanja Hrvatskih Novin od 1938. do 1942. ljeta. Onde je i našao podatke i dokaze, ki potvrdjuju, da je ta tematika bila jako prezentna u dvojezični odnosno hrvatski seli.

Glasine o iseljenju: šala ili istina?

Ljudi su bili zvećega u strahu ili dvojili, da li je to čemerna šala ili istina. Širile su se glasine, da ćedu Hrvati morati vrijeda zapokati svoje dugovanje, ar da ćedu je iseliti. Za tim su polag Hirschlera svenek stali nacionalisti iz bliže okolice.

Hrvatske novine o Anschlussu i Hitlerovom govoru u Beču
ORF
U aprilu 1942. ljeta su Hrvatske novine prestale ishadjati, oficijelno zbog nedostatka papira.

Uznemireni Gradišćanski Hrvati su se pismeno obrnuli uredničtvu Hrvatskih Novin pitanjem, koliko istine je u tom. Hrvatske Novine, ke su ončas bile pod cenzurom nacionalsocijalističkih vlasti, su polag Hirschlera u reakciji 1939. ljeta pisale, da se Hrvati ne tribaju bojati, ar da imaju manjinska prava, ke im nacionalsocijalisti nećedu oduzeti.

Nacionalsocijalisti su tribali Hrvate

Nacionalsocijalisti da po priključenju Austrije Nimškomu rajhu nisu pravo znali, kako zahadjati s gradišćanskohrvatskom manjinom, ar su mnogi Hrvati i Hrvatice bili člani NSDAP-a, ovako Hirschler. Prpadnice i pripadnike hrvatske narodne grupe da nisu kanili isključiti iz stranke, ar su je tribali kot vojake i tumače na istočnom frontu i na Balkanu.

Pismo o planu iseljenja Hrvatov
ORF
Oficijelno pismo iz 1942. ljeta, u kom je spomenut plan iseljenja Hrvatov

Točno mjesto, kamo bi bili preselili Gradišćanske Hrvatice i Hrvate, polag Hirschlera nije poznato. Ali zna se, da je Nezavisna Država Hrvatska (NDH) planirala iseljenje svoje srpske manjine i more se pretpostavljati, da bi bili na ovom području naselili Hrvate iz Nimškoga rajha.