Handy
ORF
ORF
Upozoravanje

Poduzetniki dostaju hamišne nazive i e-maile

Gospodarska komora Gradišće upozorava gradišćanske poduzetnike zbog hamišnih nazivov i e-mailov. Ovimi vkanljivci potribuju od poduzetnikov podatke, kimi se moru zapisati u knjigu branšov.

U formularu ki dojde mailom su shranjeni stroški od oko 3.000 eurov uz triljetno vezanje na ugovor. Gospodarska komora svituje poduzetnikom, da ne platu potribovanu svotu, ako su jur ispunili formular za zapisanje u knjigu branšov.