Stinjaki
ORF
ORF
Politika

Thomas Grandić novi vicenačelnik Stinjakov

Stinjaki imaju novoga vicenačelnika. Pri sjednici frakcije Socijaldemokratske stranke u općinskom tanaču prošli tajedan su odibrali Thomasa Grandića u ovu funkciju.

On naslijeduje Josefa Kreitzera, ki je položio koncem augusta sve političke funkcije. 41-ljetni Grandić je jur od 2011. ljeta kotrig općinskoga tanača i je nastao lani jedan od pet općinskih predstojnikov.

Thomas Grandić
ORF
Thomas Grandić

Novoga peljača seoskoga SPÖ-a ćedu odibirati 13. oktobra pri spravišću kotrigov . I zato će kandidirati Thomas Grandić, ki je po zvanju suradnik Zemaljskoga arhiva u Matrštofu. U Stinjaki ima Solcijaldemokratska stranka 11 mjest u općinskom tanaču a Narodna stranka osam. Načelnik Jundre Grandić je od ÖVP-a.