Shodišće u Lovretu, subota
Kristina Glavanić
Kristina Glavanić
Vjera

Održano Hrvatsko shodišće u Lovretu 2023.

U baziliki u Lovreti je bilo dvodnevno Hrvatsko shodišće k Majki Žalosnoj. Večernju mašu subotu s ophodom sa svićami je služio željezanski biškup Egidije Živković uz brojne hrvatske subrate. Muzički oblikovala ju je Tamburica Poljanci iz Vulkaprodrštofa.

Nedilju je glavnu mašu i večernju služio superior oblatov Blažene Divice Marije u Lovreti, Štefan Vukić.

Fotostrecke mit 9 Bildern

Shodišće u Lovretu, subota
Kristina Glavanić
Shodišće Lovreta, nedilja
Kristina Glavanić
Shodišće Lovreta, nedilja
Kristina Glavanić
Shodišće u Lovretu, subota
Kristina Glavanić
Shodišće u Lovretu, subota
Kristina Glavanić
Shodišće Lovreta, nedilja
Kristina Glavanić
Shodišće Lovreta, nedilja
Kristina Glavanić
Shodišće u Lovretu, subota
Kristina Glavanić
Shodišće u Lovretu, subota
Kristina Glavanić

Na tradicionalno shodišće svako ljeto dojdu brojni hrvatski hodočasniki, a neke grupe dojdu piše. Piše je na primjer išla grupa od oko 36 ljudi iz Koljnofa, Klimpuha i Cindrofa.

Hodočasniki na putu u Lovretu
Bernhard Karall
Grupa hodočasnikov iz Klimpuha, Cindrofa i Koljnofa u Lovretu
Hodočasniki u Lovretu
Bernhard Karall
Hodočasniki na putu u Lovretu
Bernhard Karall

Hrvatska shodišća u Lovretu postoju od 1698. ljeta.