kronika

Tri lako ranjeni pri nesrići kod Vorištana

Subotu otpodne se je dogodila prometna nesrića kod Vorištana s trimi ranjenimi. Nesrića je bila na Štikapronskom križanju dvih zemaljskih cest L216 i L258. Auto je iz dosidob nepoznatih uzrokov došao iz ceste i završio u jarku.

Sve tri osobe su mogle same vanstati. Nje su Črljeni križ i Savez samaritancev oprskrbili i pak odvezli u bolnicu u Željezno. Pri intervenciji su policajci i ognjogasci iz Vorištana i Željezna bili na licu mjesta.