Sajam Filež novi izlagač
ORF
ORF
gospodarstvo

Dobro pohodjen sajam u Filežu

U Filežu su subotu dopodne regionalni producenti i umjetniki jur po 6. put na sajmu prezentirali svoje produkte pred crikvom. Pohodnikom sajma su nudili poseban program od joge za dicu i odrasle do nastupa tamburašev folklorne grupe Hajdenjakov.

Uza to je stručnjak za nošnje iz Hrvatske, Vlado Čehulić nudio gradišćanskim folklornim društvam aksesoare za nošnje kot i popravljenje nošnjov.

Sajam je dio regionalnoga sajma, ki je četire pute u ljetu u Filežu, je rekla Klaudija Paulič, ka sliši isto organizatorom priredbe. Ovim je tradicionalni sajam obogaćen s regionalnimi produkti. To su produkti producentov iz općine kot i iz susjedskih općin. Isto tako su se pridružili drugi sajmari, kad su dočuli od ovoga sajma u Filežu, tvrdi Paulič.

Sajam Filež novi izlagač
ORF
Klaudija Paulič je pozvala nove izlagače iz Hrvatske u Filež
Sajam Filež novi izlagač
ORF

Povezati Hrvatsku s Austrijom i Gradišćem

Kroz suradnju ku imaju Hrvatska gospodarska agencija (HGA) i Obrtnička komora u Hrvatskoj kot i Udruženje obrtnikov, su razmišljali kako bi mogli povezati Gradišće i Austriju s Hrvatskom. To da je i posao agencije, razlaže Paulič, ka je direktorica HGA-a.

Tako je došlo do toga, da su pozvali Etno radionu Čehulić iz Zagreba na sajam, ka se bavi s nošnjami i popravljanjem nošnje. U Gradišću da je čuda folklornih društav, ki bi ovu ponudu znamda rado koristili.

Poduzetniki iz Hrvatske su bili odmah pripravni da dojdu, a obrnuto su u suradnji s Hrvatskim kulturnim društvom u Gradišću (HKD) i kontaktirali društva i je informirali o punudi.

Fotostrecke mit 7 Bildern

Sajam Filež novi izlagač
ORF
Dobro pohodjen sajam u Fielžu
 Sajam Filež novi izlagač
ORF
Dobro pohodjen sajam u Fielžu
Sajam Filež novi izlagač
ORF
Dobro pohodjen sajam u Fielžu
Sajam Filež novi izlagač
ORF
Dobro pohodjen sajam u Fielžu
Sajam Filež novi izlagač
ORF
Na sajmu su ljetos i nudili etno-aksesoare iz Hrvatske
Sajam Filež novi izlagač
ORF
Na sajmu su ljetos i nudili etno-aksesoare iz Hrvatske
Sajam Filež novi izlagač
ORF
Dobro pohodjen sajam u Fielžu

Dobar odziv i velik inters na ponudi

Odziv da je jako dobar. Neki fokloraši su došli da si to pogledaju ili da sklopu kontakt s tom radionicom. Nadalje je bio ovde i takozvani Zagreb Craft-shop, ki nudi suvenire.

Ideja za ovim je, da ako si želju gradišćanski folkloraši isto suvenire ili takozvane merchandising-produkte za njeva društva, bi mogli isto dojti do suradnje.

Sajam Filež novi izlagač
ORF
Vlado Čehulić je prezentirao etno-aksesoare za nošnje i nudja popravljanje nošnje
Sajam Filež novi izlagač
ORF
Fileški sajam je pohodio i veleposlanik Hrvatske u Austriji, Daniel Glunčić

Organizatori se skrbu i za dobru promociju sajma

Za sajam je zapravo odgovorno već organizatorov. To su općina Filež, kot i Hrvatska gospodarka agencija, društvo Okoliš kot i Revenin ormar. Oni se skrbu za promociju sajma i da bi došlo ćim već ljudi u Filež, je rekla Klaudija Paulič od Hrvatske gospodarske agencije.

Sajam Filež novi izlagač
ORF
Nastupili su i Hajdenjaki