60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
ORF
kultura

Tamburica Cindrof svečuje 60. obljetnicu

Jubilarnim koncertom je petak navečer Tamburica Cindrof započela trodnevno svečevanje prilikom 60. obljetnice postojanja. Predstavili su miks svojega repertoara početo od narodne do zabavne internacionalne muzike. Osebujna točka je bila muzika pokojnoga guslača Tonija Strickera, s kim je Tamburica Cindrof bila usko povezana.

Na svečevanje su se intenzivno pripravljali, je rekla predsjednica Judith Jaidl. Cijeli trud se je ali isplatio, ar je jubilarni koncert bio jako uspješan, se veseli Jaidl.

60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, Judith Jaidl
ORF
  • 2 DVD-i s jubilarnimi koncerti prilikom 55. i 50. obljetnice
  • „Generacije“ (2003.)
  • „Naše selo“ (1996.)
  • „Radost, žalost“ (1985.)
  • „Najlipše jačke iz panonske domovine“ (1981.)
  • „Tamburizza Siegendorf“ (LP), novo snimili kot CD
  • „Kroatische Weisen“ (LP), novo snimili kot CD

Producirali šest nosačev zvuka

Tamburicu Cindrof su osnovali 1963. ljeta oko učitelja Mathiasa Schlögla. Društvo je zapravo jur svenek bilo tamburaško, samo jedno vrime su imali i tancoše. Svirali su svenek narodne i šlagere. U prošli 20 ljeti su proširili repertoar i uključili su zabavnu i internacionalnu muziku. Važan muzički peljač je bio Ernst Golubić, ki je za društvo napisao i aranžirao brojne kusiće. Njegovo 23-ljetno djelovanje su dokumentirali u cedejki „Naše selo“, ka je izašla 1996. ljeta.

Jedinstvenost društva leži u tom, da imaju brojne soliste. I aktualno se ne moraju bojati za naraštaj. Pri koncertu je naime nastupila mlada solistica. U prošli 60 ljet su izdali šest nosačev zvuka i dva DVD-e, ki sadržavaju koncerte prilikom zadnjih jubilejov.

Fotostrecke mit 21 Bildern

60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, Barbara Karlić, Judith Jaidl, Roland Pečenig
ORF
ORF-moderatorica Barbara Karlić je peljala krez program.
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, Barbara Karlić, Judith Jaidl, Roland Pečenig
ORF
Barbara Karlić u razgovoru s muzičkim peljačem Rolandom Pečenigom i Judithom Jaidl.
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, Tome Krojer, Astrid Eisenkopf
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, Pepi Schuller
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, publika
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, publika
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, izložba
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, izložba
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof
60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje, logo
ORF
60 ljet Tamburica Cindrof

Kooperacije s Tonijom Strickerom i Andréom Hellerom

Društveni vrhunci su pravoda kooperacije s poznatimi umjetniki, kot na primjer Andréom Hellerom ili Tonijom Strickerom. Uopće pokojni guslač Toni Stricker, ki je po ocu iz Cikleša i imao hrvatske korijene, je bio usko povezan s Tamburicom Cindrof tako da su ga još i imenovali časnim kotrigom. Kako je rekla predsjednica Judith Jaidl se je on ćutio kot dio društva i oni su uživali skupno vrime. Osebujno snimanja za njegove ili za vlašće produkcije su bila jedinstvena i su je motivirala za daljnje djelovanje.

Oko 40 kotrigov i naraštajna grupa

Tamburica Cindrof ima momentano oko 40 aktivnih kotrigov u različnoj starosti. Muzički peljač je Roland Pečenig. Zvana toga imaju naraštajnu grupu, ku su prilikom koncerta uključili u program. Do naraštaja su zapravo lako došli, ar se u školi dica uču tamburati, je rekla Jaidl. Razgovorni jezik u društvu je polag predsjednice Judithe Jaidl zvećega hrvatski. I sridnja generacija kotrigov još dobro govori hrvatski, jedino najmladji da su slabiji govorači.

Kod njih je teško peljati probe samo na manjinskom jeziku, tako da se zvećega sve odvija po nimšku. Oni da se trudu da dica čuju hrvatsku rič, ali ako iz doma ne dostanu jezični fundamenat onda je to teško, misli Jaidl. Jubilarni koncert su završili skupnim nastupom aktivnih i bivših članov. Krez večer je peljala ORF-moderatorica Barbara Karlić.

60 ljet Tamburica Cindrof svečevanje
ORF
Naraštajna grupa je nastupila pri jubilarnom koncertu.

Točan program morete najti u kalendaru priredab.

Bogat program s koncerti i folklorom

Jubilarno svečevanje nastavljaju danas subotu sa zabavnimi koncerti od osmih navečer. Nastupit ćedu PAX-i, Bruji i Turbokrowodn. Nedilju dopodne nastavljaju s mašom i pomašnicom, pri koj ćedu nastupiti Koprive iz Petrovoga Sela. Zatim imaju folklorno otpodne pri kom ćedu se prezentirati brojne grupe iz okolice. Cijeli program je u dvorani za jahanje u Cindrofu.