Shodišće inušev
Martinus.at
Martinus.at
Priredba

Uspješan dan inuša „U znaku ufanja“

Danom inuša katoličanska crikva jur prik 30 ljet dugo kaže svoju nazočnost u djelatnom svitu. Veliki susret inušev iz dijecezov Željezno, Beč i Sankt Pölten se je održao četvrtak u Željeznu.

O ovoj priredbi, ku organiziraju školski uredi trih dijecezov, je rekla nadzornica za hrvatski vjeronauk na obavezni škola Katja Marth, da je bilo oko 350 diozimateljev u Željeznu. Bilo je jako uspješno i da su bili svi rado ovde. Vidilo se je velik interes na programu.

Dan inušev
Martinus.at
Dan inuša pod geslom „U znaku ufanja“
Dan inušev
Martnus.at

Dan inuša važan i potriban

Grupe su bile podiljene. Tako je bila jedna grupa u varošu, kade su si pogledali različne štacije kot crikvu na brigu, Židovski četvrt kot i dvorac. Druga grupa je pripravila parcour okolo doma pod geslom „U znaku ufanja“. Onda su se grupe opet minjale.

Posebno za inuše da je važno, da imaju jedan dan u znaku inuša. Pokidob oni nisu stalne školarice i školari, ki su svenek u fokusu. I u medija da se uvjek čuje, da se išću inuši. Tako da je i za nje potribno, biti jedan dan u sredini.

 Dan inušev
Martinus.at
Diozimatelji su se dobro ćutili pri Danu inuša u Željeznu
Dan inušev
Martinus.at

Važna zvanja za budućnost

Imaju jako važna zvanja za budućnost. Bili su stolari, pekari, zidari ili vrtljari i konobari, ki su svi nešto pripravili za ov dan. Na koncu je bila pobožnost. Vrtljari su zato napravili križ s kiticami. Tako da se vidi, ča oni djelaju i ča se uču. To da je jako važno, da se to vidi i honorira, je rekla Katja Marth o Danu inuša u Željeznu.

Dan inušev
Martinus.at
Završio je Dan inuša pri skupnoj pobožnosti
Dan inušev
Martinus.at