Hrvatski centar
ORF
ORF
Manjine

Lobiranje za dvojezični obrazovni sustav

Inicijativa za dvojezični odgoj i obrazovanje u Beču je krenula u akciju. Počeli su lobiranjem kod političkih strankov, pišu u izjavi na internetstranici Hrvatskoga centra. Sastanke su dosle imali sa poslaniki NEOS-ov i ÖVP-a.

Kotrigi inicijative

su Vera Buranić (HAK), Simone Marko (Viverica), Adrijana Markon Jurčić (Obzor), Gabriela Novak-Karall (glavna tajnica u Hrvatskom centru) i Petar Tyran (kurator u Hrvatskom centru).

Pod krovom Hrvatskoga centra su nedavno formirali peteročlanu inicijativu, ka ima glavni cilj, da se u Beču ostvari dvojezični obrazovni sustav od čuvarnice do mature. U informativni razgovori kanu zadobiti i uvjeriti političke stranke, društvene i diplomatske snage, kot i odgovorne vlasti za svoj projekt.

Kristof Carić (ÖVP) obećao podupiranje ideje

Sastali su se sa zastupnikom u Nacionalnom vijeću, Kristofom Carićem od Narodne stranke. Carić, ki je i član Hrvatskoga savjeta, da se slaže s planom za bilingualnu privatnu školu s javnim pravom u Beču, pišu u izjavi. On da će iskati pute, kako more širiti ideju pred svim unutar svoje političke stranke.

Inicijativa za dvojezični obrazovni sustav u Beču s Kristofom Carićem (ÖVP)
Petar Tyran
Zastupniki Inicjative s Kristofom Carićem (drugi s liva)

Na razgovoru u parlamentu su bili Gabriela Novak-Karall, Petar Tyran i Aleksandar Vuković.

Michael Bernhard (NEOS) pohodio Hrvatski centar

Početkom maja je bio glasnogovornik NEOS-ov za narodne grupe, Michael Bernhard na pohodu u Hrvatskom centru. Pogledao si je i dvojezičnu dičju grupu „Viverica“, u koj se je mogao osvidočiti o uspješnom dvojezičnom odgoju u privatnoj čuvarnici. Bernhard je obećao da će se unutar svoje stranke ali i u Nacionalnom vijeću zalagati za ov projekt.

Inicijativa za dvojezični obrazovni sustav u Beču s Michaelom Bernhardom (NEOS)
Petar Tyran
Inicijativa za dvojezični obrazovni sustav u Beču s Michaelom Bernhardom (treti s liva)

Inicijativa kani u daljnjem koraku postaviti temelje za osnovanje društva kot i posebnoga stručnoga savjetodavnoga gremija za svoj projekt dvojezičnoga odgoja i obrazovanja u Beču.