naticanje jačenja, 1. nagrada OŠ Cindrof
Marko Feržin
Marko Feržin
NATICANJE

1. nagrada za OŠ Cindrof

Zbor osnovne škole Cindrof je danas pandiljak preuzeo nagradu za najbolju narodnu jačku. Nagradu u višini od 300 eurov su dobili pri nedavnom zemaljskom naticanju mladine u jačenju.

Predstavili su dvi hrvatske jačke „I sinoć sam mila majka“ i „Grad se beli“, kot i nimšku „Komm lieber Mai und mache“ (W.A. Mozart). Zbor, u kom je 25 dice od 2. do 4. razreda, pelja učitelj Marko Feržin iz Vulkaprodrštofa.

naticanje jačenja, 1. nagrada OŠ Cindrof
Marko Feržin

Zemaljsko naticanje u jačenju mladih je organizirala Obrazovna direkcija Gradišće u kooperaciji sa zemaljskim referatom za mladinu i u suradnji s Gradišćanskim zavodom za narodne jačke.