Arbeitsübereinkommen
ORF
ORF
Školstvo

Kritika na upeljanju nimškoga jezika u pauza

Stalna konferencija predsjednikov savjetov za austrijanske narodne grupe oštro kritizira potribovanje dolnjoaustrijanskih političarov, da se upelja nimški kot jezik u školski pauza. Ovo je napad na narodne grupe i protiv demokracije, je rekao govorač Konferencije Martin Ivančić.

Stalna konferencija predsjednikov savjetov za narodne grupe kani po savjetovanju s juristi i stručnjaki izdjelati predlog ministarstvu naobrazbe, kim se more u odredbi prepričiti ukidanje prava na slobodni izbor jezika. „Ovde ne ide samo za manjinska prava nego i za čuvanje ljudskih prava. Komu prepovidati da se razgovara u svojem jeziku, ide za mene jako diboko u peršonska prava“, tako govorač Konferencije Martin Ivančić.

Martin Ivančić
ORF
Martin Ivančić, govorač Stalne konferencije predsjednikov savjetov za narodne grupe

Koalicija u Doljnoj Austriji kani upeljati nimški kot jezik u školski pauza. Teoretski da je moguće zabraniti slobodni izbor jezika u pauza, to se ali ne more odretiti prez kakovoga uzroka, tako Ivančić. „Sada se je stvorila jedna koalicija, kade nigdor nije dementirao da ćedu se braniti toga a to mi skrbi načinja“, je rekao Ivančić dalje.

Razgovor s ministrom za naobrazbu

Stalna konferencija predsjednikov Savjetov za austrijanske narodne grupe se s konkretnim predlogom kani obrnuti ministarstvu za naobrazbu. Po Vazmi imaju termin kod ministra Martina Polascheka. Drugi tajedan će se stalna konferencija predsjednikov savjetov sastati, kade ćedu si pozvati juriste i stručnjake. Skupa s njimi kanu formulirati potribovanja. „Kod nas mora slobodno ostat, kako se u privatnom ili u pauzi pomina“, je rekao Marin Ivančić, govorač Konferencije.