Mladina Frakanava je predala šek organizaciji „DaHuam Kids“
Mladina Frakanava
Mladina Frakanava
kronika

Frakanavska mladina podupira dicu

Mladina Frakanava je predala društvu „DaHuam4Kids“ ček u vridnosti od 1.200 eurov. Pineze je nabrala pri ljetošnjem mesopusnom ophodu na mesopusnu subotu u domaćem selu. Pri dvi štacija su prosili za dobrovoljne dare ljudi.

Organizacija „DaHuam4Kids“ se zalaže za podvaranje dice s osebujnimi potriboćami. Sidišće ima u Piringštofu.