Rundgang Krankenhaus Oberwart
ORF/Philip Dirnbeck
ORF/Philip Dirnbeck
zdravlje

Gradnja nove bolnice u Borti u planu

Gradnja nove bolnice u Borti napreduje. Polag peljačtva cijeloga projekta da je 80 procentov gradnje završeno. Momentano da zgotavljaju nutarnji dio zgrade. Neke prostorije da su jur završene. Gradnja neka bude do augusta gotova. Po tom će početi faza testiranja.

U ovi šest misec da ćedu pregledati cijelu zgradu. U marcu 2024. ljeta je predvidjen početak selidbe. U juliju da neka krene u novoj bortanskoj bolnici cijela medicinska opskrba betežnih.

Rundgang Krankenhaus Oberwart
ORF/Philip Dirnbeck
Mjesto za spušćenje helikopterov će biti na zgradi bolnice