Produkcija mjuzikla Anne Frank
HALMEN PHOTO DESIGN/Helmut Rasinger
HALMEN PHOTO DESIGN/Helmut Rasinger
Kultura

Mjenovka pri mjuziklu „Anne Frank“

20-ljetna Mjenovka Anna Fleischhacker jači opet veću ulogu pri mjuziklu društva teatro u Mödlingu. „Anne Frank“ se zove aktualna produkcija, ka se naslanja na židovsku obitelj Frank – poznata iz dnevnika u kom je opisala Anne Frank svakidašnjicu i tešku sudbinu za vrime Drugoga svitskoga boja.

Anna Fleischhacker, ka je stalan kotrig ansambla, veli o detalji, da ona u ovoj produkciji igra veliku sestru Anne Frank, Margot. Ovo da je veća uloga, tako Fleischhacker, ar ona da je vas čas na pozornici.

Ana Fleischhacker jači mjuzikl „Little women“
ORF
Anna Fleischhacker je sudjelivala jur pri drugi produkcija u Mödlingu, tako naprimjer pri „Little women“ i „Robin Hood“.

Mjenovka je rekla, da je u centru ove produkcije figura Anne Frank i dnevnik židovske divičice, ali da sudjeluju i drugi kotrigi familije. U mjuziklu da kažu, kako se je situacija za židove u času NS-režima počemerila.

Produkcija mjuzikla Anne Frank
HALMEN PHOTO DESIGN/Helmut Rasinger
Anna Fleischhacker (s očalji u prvom redu) igra uloge sestre Margot

Za glumce da je bilo teško, baratati ovom teškom tematikom, ne samo pri proba, nego i sada pri predstava, tako mlada glumica. Svi da su jako morali paziti, da si ne zamo cijelu tematiku pre jako k srcu.

Uz školske predstave će biti dodatna večernja predstava dojdući četvrtak u pol sedmoj u varoškoj galeriji u Mödlingu. Anna Fleischhacker je sudjelivala jur pri drugi produkcija na pozornici u Mödlingu.