Snimanje za virtualni Hrvatski bal Kolo Slavuj
ORF
ORF
Društva

Kolo Slavuj se pripravlja na 50. jubilej

Pri generalnoj sjednici folklornoga ansambla Kolo Slavuj utorak u Beču su kotrigi potvrdili dosadašnji odbor na čelu s predsjednicom Gabrielom Novak-Karall. Uz drugo su bilancirali minulo društveno ljeto i predstavili djelovanje u ovom novom ljetu.

Težišće će biti priprava folklorne gale prilikom 50. obljetnice postojojanja ansambla, ka je jur bila 2021. ljeta ali zbog pandemije ju nisu mogli svečevati.

Gala za 50. jubilej Kolo Slavuja će biti u novembru

Kot je rekla predsjednica društva Gabriela Novak-Karall se je društvu ugodalo iznajmiti Volkstheater u Beču, kade ćedu nedilju 19. novembra održati jubilarnu galu. Izdati ćedu i publikaciju povodom 50. obljetnice ansambla s naslovom „Pogledi“. U knjigi će se u 50 teksti različnih ljudi zrcaliti povijest, djelovanje i značenje Kolo Slavuja kroz 50 ljet. Obično svakih pet ljet svečuju obljetnice društva.

Gabriela Novak-Karall, ulična fešta
ORF
Gabriela Novak-Karall je dugoljetna predsjednica Kolo Slavuja

Knjiga o plesni običaji i novi projekt „kolectrified“

Pri bilanci djelovanja minuloga društenoga ljeta je Gabrijela Novak-Karall istaknula publikaciju knjige s istraživanji Ivana Ivanačana o plesni običaji Gradišćanskih Hrvatov. Zvana toga je med vrhunce slišio nastup ženskoga ansambla pri koncertu Imago Dei u Kremsu, tako Novak-Karall. A najtužnija za društvo da je bila smrt časnoga predsjednika Klausa Čenara.

Kolo Slavuj je lani krenuo novim putem svojim projektom „Kolectrified“. Skupa sa zagrebačkim duom Foklorelektro su stoprv pred kratkim u internetu objavili video „Lipa“. A po prvi put uživo su projekt predstavili javnosti nastupom na 76. Hrvatskom balu u Beču. Pokidob je nastup jako dobro prošao jur premišlavaju o daljnji nastupi skupa s duom Folklorelektro.

Kolectrified, 76. Hrvatski bal Beč
ORF
Predstava „Kolectrified“ na Hrvatskom balu u Beču