Bundesadler Parlament
Parlament
Parlament
Politika

Potribna evaluacija školskih zakonov

Pri sjednici parlamentarnoga ustavnoga odbora su se uz drugo bavili evaluacijom dvojezičnoga podučavanja i ostvarenja manjinskih školskih zakonov. Molbu za to je stavio govorač za narodne grupe Niki Berlaković (ÖVP).

Kot piše Niki Berlaković u izjavi neka savezna vlada, pred svim savezni ministar za naobrazbu, znanost i istraživanje u partnerstvu sa saveznimi zemljami pokrene evaluaciju o ostvarenju manjinskih školskih zakonov uključujući norme na području ustavnih zakonov, medjunarodnoga i jednostavnoga prava.

Provjeriti bi se morao kvalitet dvojezičnoga podučavanja

Cilj je, da bi se dalje davanje jezikov narodnih grup optimiralo. Na području školske naobrazbe i predškolskoga odgoja da se je u minuli ljeti čuda preminilo. Uprav zbog toga da neka se realizacija manjinskih školskih zakonov i u pogledu na ov daljnji razvitak evaluira. Posebno težišće da neka stavu na ponudu, kontinuitet i kvalitet podučavanja jezikov narodnih grup kot i na materijal podučavanja s obzirom na nastavni plan i kompetencijski raster, ovako Niki Berlaković dalje.

2. august će biti spomendan umorenih Romov

Zvana toga se je parlamentarni ustavni odbor pri svojoj sjednici dogovorio, da neka bude 2. august nacionalni spomendan za sve pri holocaustu usmrćene Rome i Sinte. ÖVP-govorač za narodne grupe, Niki Berlaković pozdravlja ovu odluku i piše u izjavi da je glavna zadaća kulture spominjanja, da se čini proganjanja, umorstva, mržnje i huskanja za vrime nacionalsocijalizma nikad već nebi ponovili.