Poziv za sudjelivanje
FUEN
FUEN
Manjinska politika

Minority SafePack: prigovor protiv osude

Gradjanski komitet inicijative za već manjinskih prav u Europi, Minority SafePack je predao priziv pred sudom Europske unije u okviru procesa ništavosti protiv Europske komisije. Ov korak je jednoglasno zaključio gradjanski komitet skupa s prezidijem FUEN-a, Federalističke unije europskih narodnih grup, ka je pokrenula ovu inicijativu.

Lani u novembru je Europski sud odbio tužbu inicijative Minority SafePack protiv Europske komisije, ka je bila odbila predložiti pravne čine na temelju ciljev Minority SafePacka. Aktualnim prizivom se ufaju na uspješno rješenje ovoga sudskoga procesa. „Mi smo puni ufanja da će Europski sud sudsku odluku od novembra anulirati. Tadašnja sudska odluka ne stoji u skladu s prethodnimi osudami u vezi s europskimi gradjanskimi inicijativami“, je rekao predsjednik FUEN-a, Loránt Vincze, ki je i kotrig europskoga parlamenta.

Loránt Vincze, predsjednik FUEN-a
FUEN
predsjednik FUEN-a Lorant Vincze

FUEN: Odluka nije zadovoljovajuća i ima manjkanja

Odluka da ima nekoliko pravnih i sadržajnih manjkanj. Advokat FUEN-a, Thomas Hieber da je ova manjkanja spomenuo u stavu, ki obuhvaća 25 stran. Zvana toga da obrazloženje suda za FUEN nije bilo zadovoljavajuće. A tvrdnja da je EU jur sve stvorila, da bi se manjinski jeziki i kulture očuvali, tako kot to Minority SafePack potribuje, iz pravnoga gledišća nije trajna, tako Lórant Vincze dalje.