Degustacija balskoga vina za Hrvatski bal 2023. ljeta
Petar Tyran
Petar Tyran
Kronika

Degustacija balskoga vina za 2023. ljeto

U Hrvatskom centru u Beču je srijedu bila degustacija za izbor balskoga vina za 76. Hrvatski bal u Beču. Uz stručno peljanje meštra vina i direktora Austrijanske akademije vina, Pepija Schullera su zibrali bijelo vino vinogradarov Konrada i Martine Mariel iz Vulkaprodrštofa.

Organizator degustacije Štefan Novak je rekao da je priredba bila jako uspješna i da su ljudi jako uživali. Meštar vina Pepi Schuller da je predizbor podilio u troja kola. Pokidob su imali svega skupa 12 bijelih vin, su u svakom pretkolu kušali četira vina. Znači da su izabrali tri finaliste od kih se je konačno probio mišani rasad vinarije Konrada i Martine Mariel iz Vulkaprodrštofa.

Degustacija balskoga vina za Hrvatski bal 2023. ljeta
Petar Tyran
Meštar vina Pepi Schuller i vinogradari Konrad i Martina Mariel
Degustacija balskoga vina za Hrvatski bal 2023. ljeta
Petar Tyran
Mišoviti rasad će biti balsko vino pri Hrvatskom balu 2023. ljeta u Parkhotelu Schönbrunn

Odluka da je bila jako uska, razlaže Štefan Novak. Svi nazočni gosti a i stručnjaki da su rekli kako visok kvalitet imaju sva 12era predana vina, tako da bi moglo dobiti i neko drugo vino. Jur su imali nekoliko degustacijov ali u prispodobi s prvom, da se je kvalitet znatno povišio.

Degustacija balskoga vina za Hrvatski bal 2023. ljeta
Petar Tyran
Degustacija balskoga vina za Hrvatski bal 2023. ljeta
Petar Tyran

Oficijelno balsko vino za Hrvatski bal 2023. ljeta, mišani rasad vinarije Mariel je ljetošnje vino. Lako je i friško, tako da je pitko vino, ovako Štefan Novak dalje. A on misli da je to i glavni uzrok zač se je ovo vino probilo ar pitko vino da je jako važno za priredbu balske naravi.

Degustacija balskoga vina za Hrvatski bal 2023. ljeta
Petar Tyran

Većina od 12 predanih vin je bila zeleni veltlinac, ča i zrcali situaciju bijeloga vina u cijeloj Austriji. Onda su još kušali rizling, vlaški rizling i rajnski rizling, muskateller, chardonnay i dva mišane rasade. Vinogradari, ki su predali svoja vina, potiču iz Uzlopa, Velike Holovajne, Vulkaprodrštofa, Cikleša, Novoga Sela i Beča, ovako Štefan Novak dalje.

Degustacija balskoga vina za Hrvatski bal 2023. ljeta
Petar Tyran
Degustacija balskoga vina za Hrvatski bal 2023. ljeta
Petar Tyran
Direktor Austrijanske akademije vina, Pepi Schuller i organizator degustacije Štefan Novak

Hrvatski bal u Beču će po dvi ljeti u online-formatu opet biti uživo, i to 21. januara u Parkhotelu Schönbrunn.