Simpozij o muziki narodnih grup
Lydia Novak
Lydia Novak
Muzika i manjine

Simpozij o muziki narodnih grup

„Moć muzike. Manjinskopolitičke intervencije“, to je bila tema znanstvenoga simpozija na Sveučilišću za muziku i dramsku umjetnost u Beču. U fokusu su bili muzika i tanac u manjinski konteksti u Austriji iz muzičke, aktivistike i znanstvene perspektive.

Znanstveno istraživanje neka ne bude samo ograničeno na sveučilišće, nego da dojde do diskusije s manjinskimi zajednicami unutar sveučilišća, je rekao Marko Kölbl, peljač Instituta za etnomuzikologiju.

Otvaranje Centar za istraživanje muzike i manjin Sveučilišća za muziku i umjetnost Ursula Hemetek Marko Kölbl
ORF
Marko Kölbl, peljač Instituta za etnomuzikologiju

Imali su diskusije i djelaonice

Imali su četire diskuije i tri djelaonice, a rok grupa Bruji je petak navečer po prvi put nastupila na sveučilišću za muziku u Beču, je rekao Marko Kölbl, peljač Instituta za etnomuzikologiju. Pri diskusija su kanili povezati autohtone narodne grupe, migrantske grupe kot i socijalne manjine, tako Marko Kölbl.

Tematika simpozija je bila, ča kanu manjine, ča je za nje važno. Važno bi bilo, ne razlikovati med autohtonimi manjinami i migrantskimi grupami odnosno ne pozabiti druge manjine, tako Marko Kölbl, peljač Instituta za etnomuzikologiju. Muzika i tanac da su spajajući, skupni elementi.

Simpozij o muziki narodnih grup
Lydia Novak
Pri diskusiji o muziki kot sredstvo reprezentacije i identifikacije je sudjelivao i Filip Tyran (zdesna), Marko Kölbl (u sredini) je moderirao diskusiju.

I zastupniki Gradišćanskih Hrvatov su sudjelivali

Simpozij su organizirali Music & Minority Research Center, ki je pod peljanjem Ursule Hemetek, i društvo Inicijativa manjine prošli petak i subotu.

Sudjelivali su i Bruji, a na podiju su uz druge diskutirali Joško Vlašić, Filip Tyran kot i Gabriela Novak-Karall.

Simpozij o muziki narodnih grup
Lydia Novak
Joško Vlašić od Brujev (zliva) pri diskusiji o muziki kot sredstvo političke intervencije.