Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
ORF
Povijest

Simpozij u čast Jožefu Ficku

Polaganjem vijenca, simpozijem i posebnom malom izložbom su se četvrtak u Prisiki spomenuli duhovnika i pisca Jožefa Ficka, ki je rodjen pred 250 ljeti u Sloveniji. Ficko je živio i djelao med Hrvati zapadne Ugarske, od toga desetljeća dugo u Prisiki. Stekao si je i ime kot pisac hrvatskih molitvenih knjig.

Priredbu su organizirali Zbirka sakralne umjetnosti Hrvatov u Ugarskoj i Znanstveni institut Gradišćanskih Hrvatov (ZIGH). Ideju za simpozij da je imao Nikola Benčić, povida predsjednica ZIGH-a, Zlatka Gieler:

Ficko da se je kot Slovenac u Prisiki dobro naučio hrvatski, odnosno gradišćanskohrvatski jezik. On da je morao imati ćut za jezik i se je odnašao nato, kako narod govori, tako Gieler.

Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Zanimanje za simpozij je bilo veliko

Zbog toga da su njegove teološke, crikvene i kašnje dičje publikacije bile jako obljubljene, ar su je ljudi do prvoga svitskoga boja hasnovali, je rekla ZIGH-predsjednica.

Fotostrecke mit 16 Bildern

Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Priredba je počela kod groba pokojnoga
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Na njegovom grobu su položili vijenac
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Vjenac na grobu pokojnoga
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Simpozij o Jožefu Ficku
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Simpozij o Jožefu Ficku
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Simpozij o Jožefu Ficku
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Prisički farnik Štefan Dumović i povjesničar Nikola Benčić
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Simpozij u čast Jožefu Ficku
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Originalni potpis Jožefa Ficka
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Izložba u Zbirki sakralne umjestnosti
Simpozij u čast Jožefa Ficka
ORF
Ficko je pisao na gradišćanskohrvatskom jeziku
Simpozij u čast Jožefa Ficka
ORF
Rukopisni dokumenti
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Izložba o Jožefu Ficku
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Stara zemljopisna karta Prisike
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Simpozij o Jožefu Ficku
Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Knjiga iz pera Jožefa Ficka

Ficko je inspirirao druge u jezičnom pogledu

Fickovo djelo za gradišćanskohrvatski jezik da je bilo fundamenat za znastvenike, teologe, učitelje i farnike. Oni da su na tom gradili i jezik obogatili, je naglasila Zlatka Gieler.

Simpozij u Prisiki u čast Jožefu Ficku
ORF
Nova hiža zlata je jedna od najvažnijih knjig iz pera Jožefa Ficka

Jožef Ficko je bio 41 ljeto dugo farnik u Prisiki, kade je umro i pokopan 1843. ljeta. Njegova najveća djela su „Katekizam“ i „Kratak pregled staroga i novoga Teštamenta“ kot i „Nova Hiža Zlata“, kom je i nastalo poznato svoje ime med Hrvati zapadne Ugarske.

150. smrtni dan Gašpara Glavanića povod za ZIGH-priredbu

U oktobru će se ZIGH spomenuti drugoga velikana u pogledu na razvitak gradišćanskohrvatskoga jezika, naime duhovnika i pisca Gašpara Glavanića. Povod je njegov 150. smrtni dan.

1833. ljeta u Štikapronu rodjeni Glavanić je bio farnik u Vorištanu i se je zalago zato, da se je gradišćanskohrvatski jezik dalje razvijao.