Plani HKDC 2021
ORF
ORF
Manjine

Hrvatski tečaji Narodne visoke škole

Narodna visoka škola Gradišćanskih Hrvatov priredjuje i u ovom semestru jezične tečaje gradišćanskohrvatskoga jezika za početnike i napredovane govorače. Tečaji ćedu obuhvaćati po 12 večernjih jedinic.

Obadva tečaje će peljati školski direktor Sascha Baumgartner u prostorija Narodne visoke škole Gradišćanskih Hrvatov u Tehnološkom centru u Željeznu.

Tečaji gh jezika Pedagoška visoka škola, PH Željezno/Eisenstadt
ORF
Tečaji ćedu biti u prostorija Narodne visoke škole u Tehnološkom centru u Željeznu.