Georg Kustrić u ulogi „Človika iz La Manche“
Viktorija Palatin
Viktorija Palatin
Kultura

Georg Kustrić glumi u Kottingbrunnu

Glumac Georg Kustrić momentano igra „Človika iz La Manche“ na pozornici Kulturne scene u Kottingbrunnu. Veljek po angažmanu pri Kulturnom ljetu Pandrof, kade je rodjeni Novoselac do konca julija igrao glavnu ulogu u Goldonijevoj komediji „Kavana“, su počele probe za produkciju „Človik iz La Manche“, je rekao Kustrić.

Georg Kustrić u ulogi „Človika iz La Manche“
Viktorija Palatin

Malo ča prik četirih tajedan da je za ovakovu produkciju kratko vrime probanja, razlaže Georg Kustrić. Probanje da je naime uz učnju teksta obuhvaćalo i vježbanje i koordiniranje s muzikom. „Muzika iga na balkonu a mi pod balkonom glumimo, problematika akustike je jako teška“, ovako Kustrić dalje. Zvana toga da je morao i naučiti tekst jačak.

Dodatni problem je bio, da su u ansamblu tri ili četiri profesionalci a ostali da su amateri, ki da su imali samo navečer vrimena za probanje. Ali koncem konca su zadovoljni da su ovako daleko došli i eho od publike da je zvanaredno dobar, veli Georg Kustrić.

Georg Kustrić u ulogi „Človika iz La Manche“
Viktorija Palatin
Glumac Georg Kustrić igra u aktualnom kusiću tri uloge u jednoj osobi: Miguela Cervantesa, Alonsa Quijanu i Don Quijota (Don Kihota)

Predstavu „Človik iz La Manche“ po poznatom mjuziklu Dalea Wassermana je za pozornicu u Kottingbrunnu režirao Anselm Lipgens.

Igrokaz s muzikom „Človik iz La Manche“ u Kulturnoj sceni Kottingbrunn je na programu još do 25. septembra, petak i subotu u 19.30 a nedilju u 18.00.

Georg Kustrić u ulogi „Človika iz La Manche“
Viktorija Palatin

Kulturna scena Kottingbrunn u ovom ljetu svečuje 25. obljetnicu postojanja a „Človik iz La Manche“ je bila i prva produkcija festivala. Georg Kustrić, ki je jur od samoga početka angažiran u Kottingbrunnu, je ončas u „Človiku iz La Manche“ igrao ulogu krčmara/guvernera, ki Don Kihota proglasi vitezom.