Šport

Lena Grabowski je državna prvakinja

Plivačica Lena Grabowski iz Pandrofa je osvojila zlatu medaliju pri državnom prvenstvu u plivanju u Wolfsbergu. U svojoj parade disciplini prik 200 metrov plivanja na hrptu je dospila na prvo mjesto.

19-ljetna plivačica se pri ovom državnom prvenstvu pripravlja na europsko prvenstvo, ko će biti dojdući tajedan u Rimu u Italiji.