Zastave
Reuters/Aly Song
Reuters/Aly Song
Svitske visti

Kina reagira na pohod Tajvana

Kina reagira na nedavni posjet vrhovne političarke iz SAD-a, Nancyke Pelosi, u Tajvanu. Tako će Kina prekinuti razmjenu sa Sjedinjenimi Amerikanskimi Državami na području minjanja klime. Razgovor med vojnimi peljači kot i dva sastanke o sigurnosti ćedu otpovidati.

Apartman osumljenoga Nimca u viziru tužiteljstva

Generalno državno tužiteljstvo u Minhenu je dalo pregledati apartman osumljenoga 59-ljetnoga muža u slučaju pokojne vračiteljice Lisa-Marije Kellermayer. Vračiteljica je trpila od nagražanj protivnikov cipljenja i je počinila samoumorstvo. Osumljen muž da kooperira s policijom.

Beluga kit u rijeki Seine kanu spasiti

U francuskoj rijeki Seine su pred dvimi dani opazili Beluga kita. Sada da djelaju na planu spašavanja. Morska živina, ka je naredno na utoku iz oceana zabludila u rijeku, ne podnaša teplu temperaturu vode.