Intervencija fileških ognjogascev
FF Filež
FF Filež
kronika

Unesrićen šleper kod Fileža uhapšen

Med Filežom i Keresturom se je petak jutro dogodila prometna nesrića. Polag policije je šleper s bigunci u autu kanio pobignuti i pri tom je zgubio kontrolu. Njega su uhapsili. Drugoga šlepera su jur pred tim ulovili u Keresturu.

Na zemaljskoj cesti L228 med Filežom i Keresturom se je u oko frtalj na pet jutro dogodila prometna nesrića. Kot javlja policija je šleper srpskoga državljanstva pokusio pobignuti pred policijom, ka ga je jur opazila, kako je kod Kerestura ilegalno pasirao ugarsko-austrijansku granicu.

Ranjene bigunce su opet otpustili

Pri bigu je zgubio kontrolu nad autom i se je zavezao u lapat na fileškom hataru. U autu je bilo shranjeno sedam biguncev iz Afganistana. Dva od njih su bili shranjeni u prtljažniku i su pri nesrići lako ranjeni. Nje su otprimili u bolnicu u Željeznu, ali odanle da su je jur opet otpustili javlja policija, ka je šlepera uhapsila i pokrenula istraživanja.

Intervencija fileških ognjogascev
FF Filež
Šleper se je zavezao u lapat

Kot je rekao komandant fileških ognjogascev Jandre Weigl, su oni bili s dvimi vozili i 13 kotrigov pri intervenciji. Traktorom su vozilo izvukli iz lapta.

Intervencija fileških ognjogascev
FF Filež
Fileški ognjogasci su za intervenciju pravali dvoja vozila i traktor

Drugoga šlepera su pred tim ulovili u Keresturu

Jur pred ovom nesrićom su suradniki austrijanske vojske u Keresturu zustavili muža srpskoga državljanstva, ki je u svojem autu vozio šest muži iz Afganistana. Pokidob muži nisu imali valjane iskaznice, su je skupa sa šleperom uhapsili.