Dan mladine 2021. putuje u Stinjaki
ORF
ORF
Narodne grupe

Dan mladine po prvi put u Beču

Dan mladine ljetos nećedu prirediti u do sada poznatom obliku. Hrvatski akademski klub se je odlučio, da će Dan mladine održati skupa s Uličnom feštom Hrvatskoga centra u Beču koncu septembra. Uzrok su poteškoće pri iskanju suorganizatora u gradišćanski seli.

„Dan mladine meets ulična fešta“ ćedu održati od 22. do 25. septembra 2022. u Beču

Polag uhodanoga modusa je Dan mladine zapravo bio predvidjen u nekom selu sjevernoga Gradišća ili Ugarske ili Slovačke. Ali ljetos da je bilo jako teško najti suorganizatora, veli predsjednik Hrvatskoga akademskoga kluba, Aleksandar Vuković:

Titula za ovu priredbu je „Dan mladine meets ulična fešta“, na konkretnom geslu polag HAK-predsjednika još djelaju.

Dan mladine Mjenovo Karavan
ORF
Lani su priredili Dan mladine u tri seli, prvi dan je bio u Mjenovu …
Dan mladine 2021. putuje u Stinjaki
ORF
… drugi dan u Stinjaki …
Dan mladine Štikapron
ORF
.. a na treti dan je Dan mladine po prvi put bio u Štikapronu

Mjesto za organizatora ili organizatoricu Dana mladine, ko su bili raspisali, da su napunili, ar su našli osobu, ka će to ljetos djelati, tako Vuković.

Situacija Gradišćanskih Hrvatov u Beču će biti tema

Za HAK-presjednika su problemi pri iskanju suorganizatorov razumljivi, ar je pandemijska situacija još svenek nesigurna i u seli da su čuda priredab morali odrinuti. A za sela i društva da je i teško preuzeti veliku odgovornost za organiziranje trodnevne fešte, to da se je ispostavilo.

Ljetos da ćedu imati dvoja težišća, jedno je Europsko ljeto mladine. Drugo da će biti činjenica, da gradišćanskohrvatska manjina u Beču nije tako priznata kot u Gradišću i o poteškoća za obrazovanje, ke zbog toga postoju, tako Vuković.

Program će biti od 22. do 25. septembra

Termini su slijedeći: četvrtak, 22. septembra, ćedu održati u Hrvatskom centru program o sadržajnoj točki a potom će biti muzička priedba u drugoj prostoriji.

Ulična fešta Hrvatskoga centra 2020. ljeta
ORF
Program će biti – kot ovde pri uličnoj fešti 2021. ljeta – i pred Hrvatskim centrom

Od petka 23. do nedilje 25. septembra će biti glavni program Dana mladine u Schwindgasse 14 i u Hrvatskom centru. Ke grupe ćedu oblikovati muzički program da ćedu još objaviti.

Išću novi koncept za Dan mladine

Jur početkom ljeta su se u anketi bavili tim, kako bi se mogao Dan mladine u budućnosti prirediti. Sela da imaju slične fešte a kombinacija Dana mladine s uličnom feštom Hrvatskoga centra da je korak u smir tomu, da se obnovi koncept i najde atraktivniji put, kako se more prirediti ovako velik festival, je rekao Aleksandar Vuković.