sjednica konferencija predsjednikov Savjetov
ORF
ORF
MAnjiska Politika

Sjednica Stalne konferencije savjetov

U Željeznu su se danas sastali predsjedniki i potpredsjedniki savjetov narodnih grup pri sjednici takozvane Stalne konferencije. U okviru ovoga sastanka su se dogovorili na skupno postupanje pri odredjeni tema.

Pri sastanku danas su sudjelivali Emmerich Gärtner Horvath od romske narodne grupe, Iris Žoter od Ugrov, Čehe je zastupao Karl Hansl, Vlado Mlinar je bio za Slovake nazoči. Susanne Weithaner je zastupala Slovence u Štajerskoj i Bernhard Sadovnik od koruških Slovencev je digitalno sudjelivao pri konferenciji. Uz drugo su se dogovorili kako kanu predstaviti narodne grupe u Stanu povijesti Austrije, je rekao Martin Ivančić.

sjednica konferencija predsjednikov Savjetov, Martin Ivančić
ORF
Martin Ivančić, govorač Konferencije predsjednikov i potpredsjednikov svih austrijanskih Savjetov narodnih grup

Komora za narodne grupe

Momentano se diskutira o komori za narodne grupe. To da se je u sjednici predsjednikov i predsjenic kot i potpredsjednikov savjetov narodnih grup pretežno negativno komentiralo, ar je dosadašnji put bolji put, tako Martin Ivančić.

Velika tema školstvo

Treta velika tema je školstvo. Pred kratkim je izašla novela u zakonu za podučavanje u koj se predvidja pojačanje podučavanja engleskoga jezika. Pri sjednici su se pominali, da kanu napisati stav i upozoriti da se mora u obzir zeti dvojezično podučavanje, i da to nesmi pod novelom trpiti. Novela pretežno naliže Hrvate, Ugre i Slovence ar Slovaki i Čehi imaju privatne škole, ke oni sami moraju obdržati, tako Ivančić.

sjednica konferencija predsjednikov Savjetov
ORF

Savjetu je istekao mandat

Pred devetimi miseci je Savjetu istekao mandat. Konstituirajuća sjednica Savjeta hrvatske narodne grupe će biti 18. augusta u Beču. „Ide za to da imamo skupne projekte ke mora Savjet zaključit. Ako nije Savjeta se ne more zaključiti“, tako Martin Ivančić.