Dobitnički projekt za oblikovanje bortanskoga centra
Grad Borta
Grad Borta
Kronika

Bortanska promenada kot zeleni trak

Gradski centar Borte će dostati promenadu, ka neka odgovara izazovom promjene klime. Po arhitektonskom naticanju, ko je raspisao grad Borta u marcu ovoga ljeta, se je žiri sada odlučio za jedan od ukupno osam predloženih projektov.

Dobitnički projekt je razvio arhitektonski ured iz Beča. Ov predvidja vrst zelenoga traka, ki će se na dužini od poldrug kilometra protezati uz Bečansku cestu.

Dobitnički projekt za oblikovanje bortanskoga centra
Grad Borta