Zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil i vicenačelnik Stinjakov Josef Kreitzer na gradilišću
Ured zemaljskoga poglavara/Schleich
Ured zemaljskoga poglavara/Schleich
Kronika

Nastavak gradnje apartmanov za seniore

U Stinjaki Bortanska naseobinska zadruga (OSG) od junija ovoga ljeta ostvaruje obdanišće s osmimi apartmani za seniore. Tri misece dugo je gradnja objekta, ki će imati i fotovoltaičnu napravu s 14 kilovat-peakov, bila prekinuta.

Uzrok je bio, da je Zemlja Gradišće pokrenula novi koncept za izgradnju bazov za podvaranje i da je dala evaluirati ov projekt na glavnoj cesti Stinjakov. Načelnik Jandre Grandić (ÖVP) se veseli, da će se sada realizirati ov za staru generaciju važni projekt i da će se tim ekološki trajno oživiti centar sela.

Plan za apartmane u Stinjaki
Općina Stinjaki
Plan za apartmane u Stinjaki

Obdanišće za seniore s bazom za podvaranje ćedu zgraditi tokom jednoga ljeta. U dojdućem ljetu ćedu se sve organizacije za podvaranje moći naticati za peljanje ove regionalne baze za podvaranje, ka će biti nadležna i za Vrh, Okapargu, Fratrovo Selo i Purgavski Brig-Nedavski Brig, je izjavio zemaljski poglavar Hans Peter Doskozil.

Vlašće društvo za socijalne potriboće u Stinjaki

Stinjačko socijalno društvo Solidago je pred ljeti izdjelalo analizu potriboć za podvaranje u selu. 2020. ljeta je Zemlja Gradišće pak na temelju toga i po ispunjenju svih uvjetov odobrila obdanišće za seniore, je rekao vicenačelnik Stinjakov Josef Kreitzer (SPÖ), ki je i suutemeljitelj društva Solidago.