Special olympics trka Plamen ufanja
LMS
LMS
Special olympics

Krenula trka bakljom s „Plamenom ufanja“

U Željeznu je srijedu u deveti jutro krenula trka bakljom s „Plamenom ufanja“ kot znak špecijanih olimpijskih igra „Special Olympics“. Napodne su trku nastavili u Pandrofu, kade će biti naticanje u bowlingu a zutra ide dalje u južno Gradišće.

Trku športašev s olimpijskim plamenom ufanja sprohadja oko 100 kotrigov škole za policajce. Glavno mjesto osebujnih ljetnih olimpijskih igar će biti u Borti, laka atletika će biti u Pinkafelju a golfanje i jahanje u Santaleku.

1.800 atletov sudjeluje u Gradišću

Pri špecijalni olimpijski igra će se 1.800 atletov s duhovnim ograničenjem miriti u 15 športskih disciplinov. ORF Gradišće će u svi mediji izvještavati o 8. nacionalni špecijalni olimpijski ljetni igra, ke su po prvi put u Gradišću.

Special olympics trka Plamen ufanja
LMS
U Željeznu je srijedu jutro krenula trka bakljom s „Plamenom ufanja“ kot znak „Special Olympics“
Special olympics trka Plamen ufanja
LMS

Svetačno otvaranje se more uživo pratiti

Svetačno otvaranje petak, 24. junija od sedmih navečer se more uživo pratiti u ORF TVtheki. Pri otvaranju Special Olympics u Inform dvorani u Borti će nastupiti Stinjačko kolo skupa s ljudi s duhovnim ograničenjem različne starosti iz doma za podvaranje u Dornavi.

A zbor bortanske škole za elementarnu pedagogiku BAfEP će isto nastupiti s većjezičnimi jačkami i tanci kot i posebnom većjezičnom himnom, ku su napisali za špecijalne olimpijske igre. Športska naticanja ćedu biti do pandiljka.